Aktuelt

Spennende planer for Rosenholm

Bildet: Slik kan Holm torg bli, et urbant byrom sentralt på Rosenholm. Torget skal bli et lokalt, sosialt møtested for naboer og besøkende. Her skal det være rom for ulike kulturelle tilbud som bygger på lokalhistorie og lokale behov. Illustrasjon: Rodeo arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: OBOS skal de kommende årene utvikle et urbant og levende nabolag med opp mot 2000 boliger, arbeidsplasser, kafeer og butikker på Rosenholm sør i Oslo.

Av Bjørn Laberg

Fem arkitektmiljøer har nå lagt fram sine visjoner for den nye bydelen. Dette er et av de første stoppene på veien mot en planprosess med kommunen, bydelen og nabolaget. Men det er langt fram. Går alt etter planen kan de første beboerne trolig flytte inn om 6-7 år.

Visjoner og helhetlige planer

Det nye byutviklingsområdet ligger rett ved Rosenholm stasjon, en kort togtur fra Oslo S og i nær tilknytning til store grøntområder ved idylliske Søndre Aas gård. Her skal dagens industribebyggelse forvandles til et helt nytt nabolag for 4-5000 mennesker med boliger, arbeidsplasser, attraktive uteområder og ulike tjeneste- og kulturtilbud.

For å finne svar på hvordan Rosenholm kan bli, inviterte OBOS tidligere i år arkitektteam fra Asplan Viak/ Dyrvik Arkitekter, A-lab, Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Norconsult og Rodeo arkitekter. Oppdraget var å utarbeide visjoner og helhetlige planer for nye Rosenholm. Intensjonen med parallelloppdraget er å få best mulig innspill fra flere fagmiljøer før planprosessen kan starte for fullt.

Planlegger langsiktig

– Endelig er vi i gang. Nå skal vi gå i tett dialog med OBOS-medlemmer i Oslo Sør og Nordre Follo, naboer, politikere og planmyndigheter for å skape et bærekraftig nabolag med høye arkitektoniske kvaliteter. Vi ønsker at Rosenholm skal bli et attraktivt område med store og små møteplasser, butikker, spisesteder og kulturtilbud. Vi går bredt ut og skal lytte til alle innspill for å skape et best mulig nabolag, sier prosjektleder Mario Vahos i OBOS.

Han understreker at planleggingen av området er helt i startfasen: – Vi gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant OBOS-medlemmer i Oslo syd. Det har kommet mange innspill og vi er i kontakt med nøkkelpersoner i nabolaget for å få i gang en god samtale om hvordan vi sammen kan utvikle Rosenholm til å bli et attraktiv og grønt nabolag. Nøkkelen til suksess, er å få til gode og åpne samarbeidsprosesser – ikke minst i forhold til Oslo kommune og nabolaget.

Satser sør i Oslo

OBOS har i mange år satset på boligbygging sør i Oslo, og utviklingen av Rosenholm er bare ett av flere store byutviklingsprosjekter i området.

På Mortensrud skal OBOS å bygge rundt 800 leiligheter, og det har i mange år vært store planer for å bygge ut Gjersrud-Stensrud noen kilometer unna. Her kan det i framtiden bli rundt 10 000 nye boliger og 25 000 innbyggere. OBOS har foreslått å knytte Gjersrud-Stensrud og Rosenholm sammen med en busstunnel med overgang til toget på Rosenholm stasjon.

Her kan du se forslagene

Det blir mulig å se de fem arkitektforslagene på Holmlia senter i hele desember. Utstillingen åpner med byutviklingsseminar 30. november som er åpent for alle. Her vil arkitektene presentere sine visjoner for Rosenholm. Det blir også innlegg fra ulike fageksperter, politikere, ildsjeler og naboer. Seminaret avsluttes med en debatt.

Bildet: Livet langs den nye rosenholmgaten. Rosenholm blir et urbant og sosialt bærekraftig nabolag med variert arkitektur og boligtyper for beboere i ulike livsfaser. Illustrasjon: Ghilardi Hellsten/Veni

Bildet: Slik kan området ved Rosenholm stasjon bli. Dette blir det urbane tyngdepunktet i det nye nabolaget med butikker og ulike service- og kulturtilbud. Her skal det bli enkel overgang fra bussene som kommer gjennom den foreslåtte busstunnelen mellom Rosenholm og Gjersrud/Stensrud. Illustrasjon: A-lab, Natural state, Civitas

Bildet: Området ved Rosenholm stasjon kan skal bli et møtepunkt for urbant byliv og bærekraftig mobilitet. På Rosenholm skal det være lett å ta bærekraftige valg. Illustrasjon: Norconsult/Halogen

Bildet: Rosenholm – sett fra nord – skal bli et levende, variert og urbant nabolag med gode forbindelser til både Holmlia og Kolbotn. Bebyggelsen skal ha en høy grad av variasjon i høyder og utforming som tiltrekker seg ulike brukergrupper. Illustrasjon: Asplan Viak/ Dyrvik arkitekter

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.