Nyheter

AF Gruppen får fornyet tillit på Fornebu

Oversiktsbilde fra prosjektområdet på Storøykilen, Fornebu.

AF Gruppen har inngått avtale med Storøykilen Utvikling AS, et heleid datterselskap av OBOS Fornebu AS, om å bygge kvartal 4 i boligprosjektet Storøykilen på Fornebu i Bærum. Prosjektet vil gjennomføres som totalentreprise og har en verdi på ca. MNOK 425 ekskl. mva.

Storøykilen kvartal 4 består av 90 boliger fordelt på tre leilighetsbygg med felles kjeller og stedstilpassede utomhusareal. AF bygger også de tre første kvartalene for OBOS i Storøykilen. Boligene i kvartal 4 bygges med god standard og gjennomtenkte materialvalg, og ligger i umiddelbar nærhet til Nansenparken og Oksenøya på Fornebu. Kontrakten inkluderer også infrastruktur og felles utomhusområder for feltet. Boligene skal bygges med høye miljøambisjoner.

Etter planen skal byggingen starte i august med forventet ferdigstillelse i 3. kvartal 2026.

– Storøykilen er et flott område og vi er veldig glade for å videreføre det gode samarbeidet med OBOS på Fornebu. Sammen ser vi frem til å bygge attraktive boliger og videreutvikle området tilpasset innbyggernes behov, sier Tormod Solberg, konserndirektør bygg i AF Gruppen.

– Det er med stor glede vi fortsetter det gode samarbeidet med AF Gruppen og går i gang med neste etappe. Storøykilen er et veldig fint område, og dette prosjektet vil bidra med boliger av høy kvalitet og fine uteområder. Vi vil også fortsette å tilby medlemmene våre attraktive leiligheter med de etterspurte ordningene Bostart og Deleie. Igangsettelsen av neste etappe på Storøykilen er et viktig bidrag til å opprettholde boligbyggingen også i vanskelige tider. Det sikrer at medlemmene våre får et variert og godt tilbud av nye boliger de kommende årene, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS.

logo
Bjørn Laberg