Byggeprosjekter

Molobyen i Bodø blir Nordlands første svanemerkede nabolag

Bildet: Det er lagt stor vekt på å skape et sosialt nabolag i Parkhusene, hvor deling og fellesfunksjoner skal gjøre det lettere for beboere å leve bærekraftig. (Illustrasjon: SNL)

Ved å følge verdens strengeste miljøkrav for boliger, blir Parkhusene i Molobyen i Bodø nå Svanemerket. – Dette blir Nordlands første svanemerkede nabolag, sier markedsrådgiver Tormod Lien i Svanemerket.

Som det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon, vil bygging etter Svanemerkets miljøkrav redusere klimabelastningen, bidra til bærekraftig ressursbruk og ikke minst et mer giftfritt samfunn.

– Svanemerket er et bevis på at det man som forbruker kjøper, er det mest miljøvennlige produktet fra vugge til grav, fra råvarer til bruk, sier Lien, som har jobbet med Svanemerket i over 30 år.

Gjennom Svanemerket blir dermed alle boligkjøpere i Molobyen forsikret gjennom en objektiv tredjepart.

– Å velge Svanemerket viser at en utbygger ønsker å være ledende på miljø og bærekraftig utvikling, sier Lien.

Bildet: Markedsrådgiver Tormod Lien i Svanemerket forteller at Parkhusene blir det første nabolaget i Nordland med Svanemerking. – Svanemerket er et bevis på at det man som forbruker kjøper, er det mest miljøvennlige produktet fra vugge til grav, fra råvarer til bruk, sier Lien. (Foto: Svanemerket/presse)

Ett av kravene til Svanemerket er at miljø- og helseskadelige kjemikalier i byggevarer som inngår i bygget, skal begrenses til et minimum.

– I et svanemerket bygg er det dokumentert bedre innemiljø og friskere luft. Og en av grunnene er fordi det foreligger strenge og ambisiøse krav til hvilke kjemikalier som kan brukes og ikke i byggeprosjektet, sier Lien.

Han nevner alt fra lim, isolasjonsmateriale, maling, betong, trevirke og fugemasse, som eksempler på produkter som påvirker sluttresultatet og dermed inneklimaet.

– Alt av både flytende og faste byggevarer blir i sum det vi omgir oss med i det lange løp. Derfor jobber vi i Svanemerket med å minimere disse helseskadelige kjemikaliene. Så sammen med krav til god ventilasjon, så sikrer vi med dette et sunt og godt inneklima, sier Lien.

Han forteller at det i Svanemerket ligger et kravdokument på 103 sider som blir løpende revidert og jevnlig strammet inn.

– Dette for å sikre at kravene i Svanemerket tar utgangspunkt i den nyeste kunnskapen og utviklingen i markedet, sier markedsrådgiveren.

Bildet: Kontrollen fra tredjeparten Svanemerket sikrer høy byggeteknisk kvalitet for både byggeprosessen og det ferdige bygget – som reduserer risikoen for klassiske byggefeil, som for eksempel fuktproblemer. (Illustrasjon: SHL)

– Bruker mindre energi

Svanemerkede boliger er høyst energieffektive, noe som betyr at man vil spare penger på strømregningen.

– Sammenligner man kravene for energieffektivitet på et svanemerket hus med de kravene som foreligger i TEK 17, som er den nedre grensen et byggverk må oppfylle for å bygges lovlig i Norge, er energibesparelsene om lag ti prosent, forteller Lien.

Likevel er ikke et energieffektivt hus bare bra for den personlige økonomien over tid.

– Det gir også lavere klimabelastning. Den mest miljøvennlige energien er jo den vi ikke bruker, sier Lien.

I tillegg til god luftkvalitet, er også mye lys og god lyddemping viktige kvaliteter i et svanemerket bygg.

– Svanemerket stiller krav som sikrer gode dagslysforhold i bygget. Godt lys, lydmiljø og god luft er kvaliteter som fremmer høy trivsel, sier Lien, som synes prosjektet i kulturbydelen Molobyen høres veldig spennende ut.

– Jeg har vært i Bodø flere ganger, stortrives i nord og dette blir et prosjekt det blir artig å følge med på. Nordlands første svanemerkede boliger, sier markedsrådgiveren.

Bildet: Svanemerket innebærer lav klimabelastning i hele byggets levetid, en sunn og bekvem bolig for beboeren, og en lavere strømregning for den som eier bygget. (Illustrasjon: SHL)

– Handler om å sikre kvaliteten i Parkhusene

For Molobyen handler Svanemerket først og fremst det å sikre at de som skal bo i Parkhusene får høy bokvalitet.

– Med Svanemerket kan vi både sikre og dokumentere miljøvennlige boliger som er energieffektive med et spesielt godt inneklima. Vi skal være en fremtidsrettet og ansvarlig utbygger, og dette er ett av de viktige grepene vi gjør for å etterleve akkurat det, sier daglig leder Stian Elstad i Molobyen.

Han forteller at det er en lang rekke krav som skal tilfredsstilles over Parkhusenes livsløp for å oppnå sertifiseringen Svanemerket.

– Det er krav til byggeprosessen, de enkelte byggematerialene, inneklima, dagslys, støynivå og energi, for å nevne noen. Og derfor har det vært viktig å ha Svanemerket med oss i hele prosessen, helt fra starten av planleggingen, sier Elstad.

Han forteller videre at det også er lagt stor vekt på å skape et sosialt nabolag i Parkhusene, hvor deling og fellesfunksjoner skal gjøre det lettere for beboere å leve bærekraftig.

– Alle disse valgene skal i sum legge tilrette for at det er mulig å bo og leve et godt og trygt liv, samtidig som man tar vare på miljøet på best mulig måte, sier Elstad.

Bildet: Svanemerket stiller krav om en loggbok som skal sørge for oversikt over hvilke materialer og kjemiske produkter som er brukt i bygget, og hvor de er plassert. – Det øker muligheten for senere gjenbruk av byggematerialer og er med på å fremme sirkulær økonomi, sier daglig leder Stian Elstad i Molobyen. (Foto: Christine Karijord)

FAKTA om svanemerkede bygg:

 • Lavt energiforbruk Det svanemerkede bygget er svært energieffektivt. Svanemerket premierer bruk av fornybar energi. Dette gir både lav klimabelastning i hele byggets levetid, og en lavere strømregning for den som eier bygget.
 • Godt inneklima Blant annet på grunn av ventilasjon, fuktsikring og avgassing av skadelige kjemikalier. Dette er en viktig faktor for at boligen både skal være sunn og komfortabel for beboeren, som typisk oppholder seg der 16 timer i døgnet.
 • Streng kontroll på kjemikalier Svanemerket stiller strenge krav til kjemikalier som kan skade helse og miljø i både byggematerialer og i kjemiske produkter. Det vil si krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampsperrer og gulv. Det betyr at stoffer som bisfenol A ikke er tillatt i et svanemerket bygg, og at innvendige overflater som gulv og vegger ikke kan være belagt med PVC.
 • Bærekraftig sertifisert tre Et svanemerket bygg oppfyller strenge krav til bruk av bærekraftig sertifisert tre. Dette sørger for at treet i byggets konstruksjon stammer fra bærekraftig forvaltede skoger og er lovlig felt. Dette er bl.a. viktig fordi avskoging medfører store tap av biodiversitet, jorderosjon – i tillegg til at det har lokal og global klimapåvirkning.
 • Høy byggeteknisk kvalitet Et svanemerket bygg er av høy byggeteknisk kvalitet. Dette kvalitetssikres av en uavhengig tredjepart. Både byggeprosessen og det ferdige bygget kontrolleres av Miljømerking som en uavhengig tredjepart for å sikre at prosess, materialer og selve bygget oppfyller strenge miljø- og kvalitetskrav. Kontrollen sikrer høy kvalitet og reduserer risikoen for klassiske byggefeil, som for eksempel fuktproblemer. Dermed blir bygget både sunt for brukerne og en solid investering for eieren.
 • Stimulerer gjenbruk Et svanemerket bygg gir god mulighet for gjenbruk av byggematerialer. Svanemerkets krav om en loggbok sørger for oversikt over hvilke materialer og kjemiske produkter som er brukt i bygget, og hvor de er plassert. Det øker muligheten for senere gjenbruk av byggematerialer og er med på å fremme sirkulær økonomi. 

(Kilde: www.svanemerket.no)

FAKTA om Parkhusene:

 • Parkhusene er det første byggetrinnet i Molobyen i Bodø.
 • Fire bygg med totalt 95 leiligheter langs Tolder Holmers vei ved Bispeparken i Molobyen.
 • I Parkhusene i Molobyen kan du vente deg grønne lommer, fellesarealer, plass for hageaktivitet og perfekte lysforhold.
 • Parkhusene blir de første boligene i Nordland med miljøsertifiseringen Svanemerket.
 • Nabolagsplattformen Heime skal gjøre det lett for beboerne å få mer ut av hverdagen ved å organisere og optimalisere bruken av fellesareal.
 • Det arkitektoniske konseptet skal bidra til en mer fargerik bydel. Inspirasjon er hentet fra svenskebyens fargepallett.
 • Leilighetene er tilpasset flere målgrupper med ulik tilgjengelighet. Det blir heis i alle byggene og lett fremkommelighet.
 • Bispeparken og lekeplassen blir oppgradert i forbindelse med utbyggingen.
logo
Bjørn Laberg