Aktuelt

The Coring Company og Tyrèns inngår samarbeidsavtale

Illustrasjonsbilde: GeoBIM, bygninger. Skjermdump: Tyréns

The Coring Company AS og Tyrèns AB er enige om en samarbeidsavtale, der selskapene forplikter seg til å utvikle og selge en løsning for Geotekniske undersøkelser. Disse skal dekke hele verdikjeden fra planlegging via feltarbeid til analyse og 3D visualisering. Samarbeidet er i utgangspunktet basert på en integrering av Tyrèns GeoBIM løsning inn mot The Coring Companys – SCS Construction programvare.

Bildet: SCS Construction (Bergen). Skjermdump: The Coring Company

Kan jobbe digitalt med hele verdikjeden

Integrasjonen vil resultere i en sømløs løsning der The Coring Companys verktøy for planlegging, datafangst i felt og laboratorium (SCS Construction), leverer data til Tyrèns GeoBIM løsning for analyse og visualisering av geotekniske data. Den integrerte løsningen innebærer at geoteknikere kan jobbe digitalt med hele verdikjeden og bidrar til økt kvalitet og sporbarhet i alle faser av arbeidet. Selskapene utelukker ikke at samarbeidet vil kunne omfatte flere områder og produkter på sikt.

LES OGSÅ: The Coring Company vinner internasjonal tech-konkurranse i London

SCS Construction/GeoBIM vil være tilgjengelig i en BETA versjon før sommeren 2024, og i en full kommersiell versjon i august/september 2024.

Et komplett verktøy

– The Coring Company har som mål å utvikle SCS Construction til et komplett verktøy for gjennomføring av grunnundersøkelser. Samarbeidet med Tyréns AB om integrasjon av GeoBIM er et betydelig steg i riktig retning for dette. Digitalisering av grunnundersøkelser er viktig og nødvendig for å ivareta at bransjen imøtekommer de krav som kommer til å stilles til kvalitetssikring, sporbarhet og mulighet for etterprøving for bransjen, fremover. SCS Construction og GeoBIM er en god løsning for dette, sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company.

– Tyréns AB har utviklet et spennende digitalt verktøy for modellering og visualisering av grunnundersøkelser. Samarbeidet med Tyréns bidrar til at The Coring Company kan levere unike innovative løsninger til det internasjonale markedet, sier Vonstad videre.

LES OGSÅ: The Coring Company lanserer SCS Exploration

Geoinformasjon kan forvaltes i et livssyklusperspektiv

– Tyréns lanserte i 2023 sin digitale geotekniske plattform, GeoBIM i Teams, som siden 2013 har blitt utviklet gjennom systematisk innovasjonsarbeid i samarbeid med akademia og industrien. Formålet er å effektivisere og sikre kvaliteten på den geotekniske tolknings- og designprosessen fra felt til ferdigtolket geomodell. Ved å integrere TCCs verktøy, SCS Construction, for håndtering av den geotekniske feltprosessen med GeoBIM i Teams, blir digitaliseringen fullstendig, fra felt til ferdigtolket geomodell, sier Mats Svensson, Forretningsutvikler, Tyréns Sverige AB.

– Med stort fokus på visualisering, transparens og tilgjengeliggjøring av både data og geomodeller for alle aktører i alle faser, skapes en unik kommunikasjonsplattform som gjør at all geoinformasjon kan forvaltes i et livssyklusperspektiv, sier Svensson avslutningsvis.

Om Tyréns AB:

Tyréns er et av Sveriges ledende konsulentfirmaer innen samfunnsbygging. I samarbeid med kunder og partnere skaper de bærekraftige løsninger innen byutvikling og infrastruktur. Selskapet har 3 000 ansatte og virksomhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen og Bulgaria. Tyréns er eid av en stiftelse og selskapets eierstruktur gjør det mulig for å satse målrettet på forskning og utvikling innen samfunnsbygging.

Om The Coring Company (TCC):

TCC er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Mo i Rana. TCC utvikler software og hardwareløsninger for gjennomføring av grunn-undersøkelser innenfor Construction og Mining. Selskapet ble grunnlagt i 2019, og baserer sine produkter på patentert teknologi og forskning som grunnlegger og administrerende direktør Frida Vonstad, gjorde i forbindelse med sitt doktorgradsarbeide ved University College of London og Oxford University. Selskapets produkter/løsninger bidrar til å redusere kostnader, minske CO2-fotavtrykket og redusere risiko ved gjennomføring av grunnundersøkelser.

logo
Bjørn Laberg