Rapporter fra Byggfakta

Rapporten er basert på data registrert i Byggfakta sin prosjektdatabase som inneholder detaljert informasjon om pågående, planlagte og gjennomførte byggeprosjekter. Rapporten er basert på over 20 000 individuelle prosjekter, alt fra rehabiliteringer av mindre bygg, tilbygg og store byggeprosjekter som byutviklingsprosjekter og broforbindelser til flere milliarder kroner. Rapporten dekker det profesjonelle prosjektmarkedet, både offentlige profesjonelle og private byggeprosjekte

Nye næringsbygg 2023

Rapporten tar for seg alle landets kommuner og hvilke planlagte fremtidige prosjekter som er registrert i Byggfakta databasen for 2022.

Skole- og helsebygg 2023

Gjennom et dypdykk i Byggfakta sin prosjektdatabase SMART, ser vi på hvordan utviklingen er for skole- og helsebygg. Vi ser på den geografiske fordelingen på begge segmenter, hvordan fordeling av prosjekttyper ser ut, hvilke bedrifter og organisasjoner som er de største og hvordan byggeprosjektene fordeler seg på flere andre måter.

Last ned rapporten gratis her.

Slik ble 2022

I rapporten lister vi opp de største prosjektene, ser på hvilke typer bygg og entrepriseformer som er mest brukt, kort sagt et øyeblikksbilde over hva som skjedde i 2022.

Last ned rapporten gratis her.

Kommunerapporten 2023

Rapporten tar for seg alle landets kommuner og hvilke planlagte fremtidige prosjekter som er registrert i Byggfakta databasen for 2022.

Last ned rapporten gratis her.

Slik blir 2023

Rapporten viser utviklingen og hva vi kan forvente for 2023. Vi ser at en rekke faktorer gjør at usikkerheten er større enn på lenge. Samtidig kan du, med de rette grepene, virkelig få et fantastisk år i 2023.

Last ned rapporten gratis her.

Tre stål eller betong?

Rapporten tar utgangspunkt i kartlagte byggeprosjekter med byggestart fra januar 2019 – desember 2022. Dette betyr at rapporten både tar for seg faktisk igangsatte prosjekter, men også planlagt igangsatte prosjekter siste halvår 2022.

Last ned rapporten gratis her.

Energi og miljø

I denne rapporten tar vi for oss energi- og miljøtiltak på byggeplassen. Vi ser også på miljøsertifiserte prosjekter, kriterier som igangsettelse, fordeling mellom private og offentlige prosjekter, geografisk fordeling og størrelsen på prosjektet.

Last ned rapporten gratis her.

Nybygg, tilbygg og rehabilitering

Nybygg, tilbygg og rehabilitering er en rapport som tar for seg hvordan normalen var før Covid-19, hvordan det ser ut i dag og hvordan veien videre ser ut knyttet til ovennevnte kategorier.

Les rapporten gratis her.

Næringsbygg

Næringsbygg blir definert som bygninger der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Her har vi eksempler fra hotell, restaurant, kontor, helsebygg, forretning samt alle typer entreprenørbygde boliger.

Last ned rapporten gratis her.

Skole- og helsebygg

Rapporten «Skole- og helsebygg» tar for seg alle planlagte byggeprosjekter for 2022 innenfor dette segmentet. Rapporten er delt opp i to bolker, en for skolesektoren og en for helsebygg. Du kan lese om antall prosjekter og verdier fordelt på tid, fylker, utvikling år for år og hvem som er de største aktørene.

Last ned rapporten gratis her.