REVIDERT NASJONALBUDSJETT

– Regjeringen mangler verktøy for å avhjelpe boligkrisen

Administrerende direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen. Foto: Nadia Frantsen

– Husbanken gikk tom for penger i april. Nå står regjeringen uten redskaper mot den historisk lave boligbyggingen, sier Bård Folke Fredriksen, administrererende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

NBBL krevde 10 milliarder ekstra til Husbanken i revidert nasjonalbudsjett, mens regjeringen leverte ingen økning i Husbankens utlånsrammer.

Historisk dyp krise

– NBBL frykter eksplosiv boligprisvekst i årene fremover.  Er det et tidspunkt i historien da regjeringen må ta Husbanken i bruk, så er det nå. Boligbyggingen er på et historisk lavt nivå. Det vil ta mange år å komme opp på et normalnivå som sikrer tilstrekkelig boligbygging. Nettopp i slike tider er det Husbankens låneordninger har en betydning for boligbygging og sysselsetting. Flere år med lav boligbygging samtidig som det er befolkningsvekst gir unødvendig høy boligprisvekst, også i bruktboligmarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Stortinget må gripe inn

– Nå må Stortinget gripe inn og øke utlånsrammene til Husbanken med minst 10 milliarder kroner. Hvis ikke vil handlingslammelsen i en historisk dyp boligkrise være et tverrpolitisk ansvar inn i stortingsvalgåret.

Han oppfordrer Stortinget til å ta situasjonen på alvor.

– Stortinget må ta innover seg at mange boligutbyggere virkelig sliter, og at noen har gått konkurs. Samtidig er det behov for mange nye boliger, sier Folke Fredriksen.

Flau bris om sol

– NBBL frykter at regjeringen nå er i ferd med å utvanne sitt eget mål om 8 TWh solkraftproduksjon innen 2030. I revidert budsjett legger ikke regjeringen frem en handlingsplan, som de lovet. Dette er bare en statusoppdatering, som riktig nok inneholder noen interessante forslag, sier Folke Fredriksen.

NBBL tror ikke regjeringen i dette tempoet vil klare å nå 8 TWh solkraft innen 2030.

– Det er skuffende. Norge skal elektrifiseres, og regjeringen styrer mot underskudd i kraftbalansen. Da er det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke gjør mer – og raskere for å sikre utbygging av ny, konfliktfri energi på tak og vegger i boliger og næringsbygg, sier Folke Fredriksen

logo
Bjørn Laberg