Jobb

Bane NOR søker teknisk byggeleder EKOM

Foto: Bane NOR

I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet fremover. Derfor jobber vi målrettet med bærekraft, modernisering og knutepunkt. Hos oss får du engasjerte og nytenkende kolleger med en sterk tro på at vårt oppdrag er viktig – og stadig blir viktigere. Nå trenger vi en deg som vil bidra til å modernisere Norge sammen med oss og våre samarbeidspartnere.

Digitalisering og teknologi er en av Bane NORs store divisjoner og har ansvaret for det nye signalanlegget ERTMS, teleinfrastruktur og trafikkritiske IKT-systemer i Bane NOR. Dette omfatter jernbanens eget mobilnett GSM-R, Bane NORs eget transmisjonsnettverk basert på IP/MPLS og moderne IT-applikasjoner for togframføring.

I seksjonen EKOM Prosjekter er vi i dag 16 medarbeidere, likt fordelt mellom prosjektledere og byggeledere. Vi har prosjekter som omfatter både nyetableringer og fornyelser innenfor bla mobilradiosystemer, transmisjonssystemer, kundeinformasjonssystemer, og oppgaver knyttet til smart vedlikehold. Det kan også være prosjekter for implementering av ny funksjonalitet eller teknologi i sentrale systemer og nyanskaffelser innenfor ulike områder.

Vi søker nå etter en dyktig teknisk byggeleder som vil være med å styrke laget vårt fremover. Du vil få ansvar for oppgaver i gjennomføring av våre infrastrukturprosjekter innenfor tele/EKOM. For DEG betyr dette gode muligheter for varierte oppgaver og fleksibilitet mht. type prosjekter.

Arbeidssted for stillingen vil være Oslo eller Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Prosjektene du skal jobbe i vil hovedsakelig være relatert til Bane NOR sitt mobilnett GSM-R. Rollen vil innebære en del reising til ulike lokasjoner på alle våre togstrekninger i hele landet.

Din hovedoppgave vil være å delta i forprosjektering og følge opp entreprenører og byggesaksprosesser. Du vil også ha ansvar for koordinering mellom prosjekt og relevante enheter, og kvalitetssikre dokumentasjon av anleggene.

Andre arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Delta i planlegging, prosjektering og gjennomføring av prosjekter iht. Bane NORs styringssystem, standarder og lovpålagte krav
 • Bidra i arbeidet med å inngå avtaler og kontrakter med entreprenører og evt rådgivende ingeniører.
 • Bidra med oppfølging av entrepriser med hensyn til sikkerhet og kvalitet, fremdrift og kostnad, endrings- og avviksbehandling.
 • Gjennomføre og dokumentere byggemøter.
 • Gjennomføre bestillinger av materiell og følge opp leveranser.
 • Verifisere entreprenørenes dokumentasjon, fremdriftsplanlegging, fakturering samt overlevering iht. IKT sine rutiner

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives:

 • Du har utdanning og erfaring innen relevante fagfelt
 • Du har kunnskap om Telecom, spesielt mobilnett
 • Du har stor interesse for byggeledelse som fag
 • Du har evne til å utarbeide tekniske tegninger og vurdere tekniske løsninger ift. tid og kostnader
 • Du kjenner til relevante krav, herunder lovverk, standarder og etablert praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige formuleringsevner på norsk
 • Du har førerkort klasse B.
 • Du håndterer elektroniske verktøy for kontorstøtte og teknisk dokumentasjon.

Det er en fordel om du også:

 • Har relevant kunnskap og erfaring innen byggeledelse
 • Er en god møteleder
 • Har erfaring med etablering av tilhørende infrastruktur for mobilnett.
 • Har sertifiseringer/godkjenninger innenfor faget lavspent
 • Har erfaring med nettdokumentasjon
 • Har gode engelskkunnskaper

Det er viktig at:

 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Er en løsningsorientert og nysgjerrig person som motiveres av å nå de mål som settes i prosjektene.
 • Er trygg på kommunikasjon, muntlig og skriftlig
 • Du liker å skape samarbeid og bygge gode relasjoner
 • Du trives både med å reise i jobben og følge opp arbeidet i felt
 • Jobber strukturert, og er opptatt av kvalitet i leveranser og kontinuerlig forbedring.

Hos oss får du:

Vi er en organisasjon i vekst med spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke og dyktige folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med flere ulike kompetansebyggende muligheter for våre ansatte.


Du får et arbeidsforhold for tiden vi lever i – med fleksibel arbeidstid, mulighet for noe hjemmekontor, moderne og sentrale lokaler, med treningsfasiliteter og innendørs sykkelparkering i Oslo, eller Trondheim. Du vil bli inkludert i et sosialt miljø med blant annet bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. Blant ansattgodene finner du svært attraktive pensjons- og forsikringsordninger, samt permisjonsordninger som møter ditt behov. Og selvsagt får du personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY sine tog.

Kjekt å vite:

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev – en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.

Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss

Kontaktinformasjon:

Tonhild Frøyland Ødegård
Seksjonsleder EKOM Prosjekter
Mobil: 975 15 792
E-post: [email protected]

Rolf Schanche
Prosjektleder EKOM Prosjekter
Mobil: 970 25 260
Epost: [email protected]

Søknadsfrist: 22. mai 2024

Om Bane NOR:

Bane NOR har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen i Norge. Vi realiserer samfunnets ønske om jernbanevekst og bidrar til et bærekraftig samfunn. Vi er et statsforetak med hovedkontor i Oslo og rundt 5000 ansatte i hele landet. I Bane NOR jobber vi for å forbedre og modernisere jernbanen, så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Søk jobb hos oss og bli med på den viktige og historiske satsningen.