Nyheter

– Vi er svært bekymret over fallet i trelastsalget

Bildet: Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

Salget i februar 2023 av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig trelast faller nasjonalt med 7,1 %. Dette sammenlignet med samme periode i 2022 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

Akkumulert salg i volum pr. februar i år er 8,5 % lavere enn samme periode i fjor. Sammenligner vi dette med 2019 som var et normalår før pandemien, er nedgangen 11,8 %.

Eksporten av trelast øker kraftig også i februar. Her er det en økning på 35,3 % sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge SSB. Eksport av sagtømmer som råvare faller med 4,7 % i februar 2023 sammenlignet med samme periode i fjor.

Impregnert som produkt har 57 % lavere produksjon i februar sammenlignet med samme periode i fjor.

– Fallet i salget på trelast på hele 11,8 prosent sammenlignet med et normalt år, er svært bekymringsfullt. Stor kostnadsøkning på strøm og kraftig fall i salget av boliger og hytter på samme tid gir bekymring for utviklingen fremover, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien, i en pressemelding.

– Sterk oppgang i eksport av trelast viser stadig økende interesse for trebaserte bygningsmaterialer internasjonalt, sier Finstad.