REVIDERT NASJONALBUDSJETT

Vil ha egen næringslivssatsing i Ukraina

Innovasjon Norge hjelper norsk næringsliv med å lykkes i internasjonale markeder. Nå kommer en egen næringslivssatsing i Ukraina i tillegg. Foto: Getty Images

– Gjenoppbyggingen av Ukraina er Europas største byggeprosjekt siden etterkrigstiden. Mange norske bedrifter har unik teknologi og kompetanse som kan hjelpe Ukraina. Derfor er det svært gledelig at Norge nå satser på næringslivssamarbeid til Ukraina, i tillegg til militær støtte og bistand, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Satsingen foreslås i revidert nasjonalbudsjett og er første gang Norge åpner for næringslivssamarbeid med Ukraina i offentlig regi. Innovasjon Norge får i første omgang to millioner kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til å utrede konkrete behov i næringslivet og iverksette foreløpige tiltak.

Vil koble norsk næringsliv tettere på Ukraina

– Mange norske bedrifter ønsker å bidra, men markedet og behovene i Ukraina er ukjent for de fleste. Denne satsingen er en begynnelse for å koble norsk næringsliv tettere på Ukraina, sier Haugli.

Næringslivssatsingen skal forvaltes av Innovasjon Norge i tett samarbeid med Utenriksdepartementet (UD). UD er ansvarlige for hoveddelen av Norges sivile støtte til Ukraina, som gis som bistand forvaltet av Norad. Næringslivssatsingen vil foregå separat fra bistanden til Ukraina.

– Næringslivssatsingen i Ukraina gir norsk næringsliv en tydelig rolle i gjenoppbyggingen av Ukraina. Ukrainske myndigheter har ambisiøse mål for en gjenoppbygging i en grønnere, mer digital og ansvarlig retning. Vi skal gi norske bedrifter de verktøyene de trenger for å øke handelen med Ukraina, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har lang erfaring med eksportfremme, markedsrådgiving og etablering av nettverk for norske næringsliv i utlandet. Ukraina-satsingen skal bygge på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge og ses i sammenheng med andre ordninger som Innovasjon Norge forvalter.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen også at Innovasjon Norge skal forvalte fem milliarder kroner til grønn industri.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er sendt til Stortinget for beslutning.

logo
Bjørn Laberg