Abonner på fagbladet Byggfakta nyheter

Fagbladet Byggfakta Nyheter (tidligere Byggaktuelt) ble etablert i 1985 og er et uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk. 1. januar 2013 skiftet bladet navn til Byggfakta Nyheter.

Fagnettsiden Byggfaktanyheter.no skal være den naturlige informasjonskilden for alle deler av bygg- og anleggsbransjen. Våre lesere arbeider hos profesjonelle byggherrer, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og håndverksbedrifter, i byggevarehandelen, i boligbyggelag og borettslag, VVS-bransjen, i kommunenes tekniske sektorer, på vegkontorene og i skoleverket. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Abonnementservice:

Ønsker du abonnement på fagbladet Byggfakta Nyheter, eller spørsmål om tilgang på digital utgave av magasinet? (e-blad)

Kontaktinfo:

Kristen Sandvold
Kunderådgiver – Media
Mobil: 95 72 10 68
[email protected]