Abonner på fagbladet Byggfakta nyheter

Byggfakta har åtte utgivelser i året, og er en naturlig informasjonskilde, for så vel ledere på alle nivåer, som formenn og fagarbeidere. Men bladet skal også være aktuelt for lesere utenfor bygg- og anleggsbransjen. Byggfakta henvender seg blant annet mot dem som arbeider hos profesjonelle byggherrer, i boligbyggelag og borettslag, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør, på vegkontorene, i skoleverket og i byggevarehandelen, samt de i VA og VVS bransjen. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Abonnementservice
Fakturaspørsmål, adresseendringer med mer vennligst kontakt oss på
e-post [email protected] eller telefon: 69 91 24 43