Abonner på fagbladet Byggfakta nyheter

Byggfakta har 6 utgivelser i året, og er en naturlig informasjonskilde, for så vel ledere på alle nivåer, som formenn og fagarbeidere. Men bladet skal også være aktuelt for lesere utenfor bygg- og anleggsbransjen.

Byggfakta henvender seg blant annet mot profesjonelle byggherrer, boligbyggelag og borettslag, arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører, vegkontorene, skoleverket og byggevarehandelen, samt aktører innen VA og VVS- bransjen. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Abonnementservice

Fakturaspørsmål, adresseendringer med mer vennligst kontakt oss på:

e-post [email protected]

eller telefon: : 95 72 10 68