E-BLAD

LES SISTE UTGAVE AV BYGGFAKTA NYHETER HER

Utgave 4 av Byggfakta nyheter er nå ute hos abonnentene.

Her kan du lese den digitale versjonen

Om Byggfakta Nyheter:

Byggfakta Nyheter er en naturlig informasjonskilde for påvirkere og beslutningstakere på alle nivåer, både i privat og offentlig sektor. Det er et bransjepolitisk og tverrfaglig tidsskrift, som leses på grunn av sin saklige og faglige profil.

Vi ønsker å engasjere fagfolk. Derfor må innholdet i Byggfakta Nyheter være bransjeaktuelt. Byggfakta Nyheter skal være den naturlige informasjonskilden for ledere på alle nivåer, formenn og fagarbeider, men også folk utenfor bransjen skal kunne ha nytte av det stoffet vi presenterer.

Samlet distribueres e-blad og papirutgave til nærmere 39 000 bransjefolk innen flere fagfelt.

Byggfakta Nyheter når derfor svært mange lesere. Målgruppen arbeider hos profesjonelle byggherrer, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og byggehåndverksbedrifter, i byggevarehandelen, i boligbyggelag og borettslag, i kommunenes tekniske sektorer, på vegkontorene og i skoleverket. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Redaksjonen i Byggaktuelt Media AS står bak innholdet i Byggfakta Nyheter og VVS aktuelt.  

I redaksjonen finner du:

Bjørn Laberg
Ansvarlig redaktør
Mobil: 93 60 05 18
b[email protected]

Marked:

Kristen Sandvold
Annonsekonsulent
Mobil: +47 95 72 10 68
[email protected]

Dette er våre medieprodukter:

Byggfaktanyheter.no

VVS aktuelt.no

Magasinet Byggfakta Nyheter

ARKIV: 2024

Byggfakta Nyheter, nr. 3- 2024

Byggfakta Nyheter, nr. 2- 2024

Byggfakta Nyheter, nr. 1- 2024

ARKIV: 2023

logo
Bjørn Laberg