Byggfakta Nyheter-redaksjonen

Byggfakta Nyheters / VVS aktuelts journalistiske virksomhet er forankret i bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Dette skal sikre at våre reportasjer er etterrettelige og presseetisk forsvarlige.

Fagbladet Byggfakta Nyheter(tidligere Byggaktuelt) ble etablert i 1985 og er et uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk. 1. januar 2013 skiftet bladet navn til Byggfakta Nyheter.

Byggfakta Nyheter er en naturlig informasjonskilde for påvirkere og beslutningstakere på alle nivåer, både i privat og offentlig sektor. Byggfakta Nyheter er et bransjepolitisk og tverrfaglig tidsskrift, som leses på grunn av sin saklige, debattskapende og faglige profil.

Vi ønsker å engasjere fagfolk. Derfor må innholdet i Byggfakta Nyheter være bransjeaktuelt. Byggfakta Nyheter skal være den naturlige informasjonskilden for ledere på alle nivåer, formenn og fagarbeider, men også folk utenfor bransjen skal kunne ha nytte av det stoffet vi presenterer på våre sider. Byggfakta Nyheter når tverrfaglig og bredt ut til mange lesere.

Våre lesere arbeider hos profesjonelle byggherrer, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og byggehåndverksbedrifter, i byggevarehandelen, i boligbyggelag og borettslag, i kommunenes tekniske sektorer, på vegkontorene og i skoleverket. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Redaksjonen i Byggfakta Docu AS står bak innholdet i Byggfakta Nyheter og VVS aktuelt

Vi er interessert i tilbakemeldinger fra leserne og tips om gode saker. Kontakt oss gjerne direkte (se kontaktinfo under) eller send en mail til [email protected] Pressemeldinger sendes til samme adresse.


I redaksjonen finner du:

Bjørn Laberg
Redaktør VVS aktuelt,
Byggfakta Nyheter
Mobil: 93 60 05 18
[email protected]

Dette er våre medieprodukter:

Byggfakta Nyheter

VVS aktuelt