Aktuelle prosjekter

– Verdal videregående skole er et viktig prosjekt for skolebyggeren Skanska

Illustrasjon: HUS Arkitekter AS

AKTUELLE PROSJEKTER: Skanska har inngått totalentreprisekontrakt med Trøndelag Fylkeskommune for gjennomføring av Nye Verdal videregående skole.

Den 19. desember 2019 ble samspillskontrakten mellom Trøndelag Fylkeskommune og Skanska signert, og fredag 24. mars 2023 var alle formaliteter på plass slik at gjennomføringskontrakten endelig kunne signeres. Bygge- og eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag Fylkeskommune, meddeler at Skanska vant konkurransen i 2019 ved å levere det beste tilbudet både på pris, kompetanse og gjennomføringsplan.

en fremtidsrettet videregående skole

– Skanskas erfaring og kompetanse knyttet til prosjektutvikling og bygging vil være en sikkerhet for at Trøndelag fylkeskommune får en fremtidsrettet videregående skole i Verdal, i samsvar med Fylkestingets vedtak, sier Rune Venås.

Skanska har de siste årene bygget flere skolebygg i Trøndelag, blant annet Campus Kalvskinnet for Høgskolen i Trøndelag, Heimdal videregående skole, Inderøy kultur- og oppvekstsenter, Brundalen, Børsa og Steinkjer barneskoler.

– Verdal videregående skole er et viktig prosjekt for skolebyggeren Skanska. Vi er stolte over at Trøndelag fylkeskommune viser oss denne tilliten, og vi ser frem til å løse prosjektet med stor entusiasme og høy presisjon, sier Trond Krogstadmo, regiondirektør for Bygg Midt/Nord i Skanska.

tett dialog og samarbeid

Verdal videregående skole beskrives av partene som et «fremtidens prosjekt». De gode løsningene er utviklet i tett dialog og samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Skanska med sine rådgivere. Skanska har med seg HUS Arkitekter AS som arkitekt for prosjektet.

Totalt har skolen i dag et areal på ca. 18 200 m2. Gjennomføringskontrakten omfatter riving av ca. 6000m2, ca. 7000m2 nybygg og ca. 2000m2 ombygging. I tillegg til et stort utomhusanlegg.

– Gjennomføringsfasen starter omgående med forberedende arbeider, og prosjektet er planlagt å være ferdig sommeren 2025. Kontrakten har en verdi på ca. 310 millioner NOK ekskl. mva., og bokføres i Skanskas ordrereserve i 1. kvartal `23, opplyser Krogstadmo.