Event

Kompetansepåfyll fra Grønn Byggallianse

Illustrasjonsbilde: Getty Images
La 2024 bli året for kompetansepåfyll!   Kurskalenderen til Grønn Byggallianse er proppfull av kurs og arrangementer. Visste du at vi også kan tilby alle kurs som bedriftsinterne kurs? Med minimum ti deltakere kan vi ta turen til deg, eller holde kurset digitalt. Kontakt [email protected] for informasjon og priser. I tillegg til kurs tilbyr vi eksklusive medlemsforum for oppdatering og dialog om relevante temaer innen bærekraft.   Flere arrangementer legges til fortløpende utover våren, så hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev, eller se vår samlede kursoversikt.
EU-taksonomien for bygg og eiendom
Skaff deg oversikt over hvordan EUs taksonomi for bærekraftig finans vil påvirke bygg- og eiendomsaktører. Kurset tar utgangspunkt i taksonomiens første kriteriesett. Foreløpig er dette fysiske kurs i Oslo, men også online kurs settes opp etter hvert. Les mer og meld deg på: Innføringskurs 25. januar (Oslo) Innføringskurs 28. februar (Oslo) Innføringskurs 19. mars (Oslo) Innføringskurs 11. juni (Oslo)
Popup-forum for medlemmer 7. februar: Miljørapportering og CSRD – hvordan kan du forberede deg?
Få innsikt i hvordan bærekraftsdirektivet (CSRD) vil påvirke din bedrift! Vil du vite hva som kommer, hvordan kan du forberede deg og hvor bør du starte? Dette er en unik mulighet til å få verdifull kunnskap og være i forkant av endringene som kommer. Les mer og meld deg på.
Klimagassberegninger og minimering av utslipp i byggeprosjekter
Mie Fuglseth Øk din bestillerkompetanse! Ta et online kurs med vår seniorrådgiver Mie Fuglseth, og lær hvordan du tar gode valg for å redusere utslipp. Kurset gir deg en innføring i, og vil gjøre deg parat til å bestille og å anvende klimagassberegninger i byggeprosjekter. Les mer og meld deg på:
Innføringskurs i klimagassberegninger 23. januar Innføringskurs i klimagassberegninger 5. mars
Innføringskurs i klimagassberegninger 9. april
Grønn eiendomsdrift
Driftsforum for medlemmer 15. februar på Ski storsenter
Kom og hør hvordan vinnerne av Årets grønne driftsteam 2023 gjør det når de både skal se mennesket og bruke teknologi smartest mulig for å skape gode kundeopplevelser. For deg som deltar fysisk blir det mulighet for en befaring. Les mer og meld deg på.
Har du sjekket ut vår e-læring innen grønn eiendomsdrift?
Sirkulær materialhåndtering innføringskurs 14. mars
Dette heldagskurset er for deg som vil legge til rette for sirkulær materialhåndtering i byggeprosjekter. Kurset tar utgangspunkt i emnene i BREEAM-NOR v6.1 som adresserer sirkulære bygg og tilhørende tematikk direkte. Les mer og meld deg på.
BREEAM-kurs
BREEAM er en familie av sertifiseringer som dokumenterer bærekraft i bygg, anlegg og i infrastrukturprosjekter.
BREEAM-NOR
BREEAM-NOR er en sertifisering for nybygg og rehabilitering tilpasset norske forhold. Velg mellom nybegynnerkurs, innføringskurs, prosjektlederkurs og AP-kurs.
BREEAM-NOR for nybegynnere (Online) 21. mar.
BREEAM-NOR for nybegynnere (Online) 4. jun.  
BREEAM-NOR Innføringskurs (Online) 25. jan.
BREEAM-NOR Innføringskurs (Online) 13. feb.
BREEAM-NOR Innføringskurs (Oslo) 5. mars.
BREEAM-NOR Innføringskurs (Oslo) 16. apr.
BREEAM-NOR Innføringskurs (Online) 14. mai
BREEAM-NOR Innføringskurs (Online) 30. mai
BREEAM-NOR Innføringskurs (Online) 18. jun.  
BREEAM-NOR prosjektlederkurs (Oslo) 17. apr.  
BREEAM-NOR AP-kurs (Kristiansand) 27.-28. feb.
BREEAM-NOR AP-kurs (Oslo) 28.-29. feb.
BREEAM-NOR AP-kurs (Oslo) 17.-18. apr.
BREEAM-NOR AP-kurs (Oslo) 28.-29. mai
BREEAM-NOR AP-kurs (Oslo) 11.-12. jun.  
For godkjente AP-er og revisorer: Obligatorisk AP-oppdatering (Online) 17. jan
BREEAM-NOR revisor Top-Up-kurs 5. jun.
BREEAM In-Use
BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.
BREEAM In-Use innføringskurs (Online) 15. feb.
BREEAM In-Use innføringskurs (Oslo) 4. apr.
BREEAM Communities
BREEAM Communities er et verktøy for å systematisere arbeidet med å fremme bærekraft i områdeutvikling BREEAM Communities innføringskurs (Oslo) 23. jan.
BREEAM Infrastructure
BREEAM Infrastructure er et verktøy for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anlegg- og infrastrukturprosjekter, for eksempel veier, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg. BREEAM Infrastructure for nybegynnere (Online) 6. mar.
BREEAM Infrastructure for nybegynnere (Online) 6. jun.  
BREEAM Infrastructure Project Assessor training (Oslo) 7. mai
Digitale medlemslunsjer
15. februar: Klimautvalget 2050
Grønn Byggallianse skal gi høringssvar til Klimautvalgets rapport “NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050”. Meld deg på for å høre hva vi mener er viktige budskap fra utvalget – og hvilke råd vi gir til regjeringens oppfølging. Les mer og meld deg på. 13. mars: Bærekraft som strategi
Hvorfor jobbe med bærekraft som strategi? Og hva betyr det i praksis? Anne Solgaard gir en introduksjon til Grønn vekst-trappen, som er en modell for å adressere bærekraft med mål om grønn vekst for egen virksomhet. Les mer og meld deg på.
Materialforum/workshop 6. mars: Hva er realistiske levetider for byggematerialer og tekniske installasjoner?
Vi har etter hvert fått god kunnskap om byggematerialenes klimafotavtrykk. Men hvor lenge vi legger til grunn at materialene skal bli i bygget er en viktig del av bildet. Den norske standarden for klimagassberegninger for bygninger er under revisjon. Det er derfor ønske om å gi en oversikt over veiledende verdier for levetider for byggematerialer og tekniske installasjoner installert i ulike bygningskategorier som skal kunne bidra til å redusere usikkerhet og variasjon i beregningene. Byggevareindustrien og Grønn Byggallianse inviterer derfor medlemmene til workshop 6. mars for å samle kompetanse og erfaringer som kan bidra til arbeidet. Les mer og meld deg på.
Grønt ekspertforum 21. mars: Taksonomiverifisering
Det er økende etterspørsel etter å kunne vise samsvar med taksonomikriteriene i prosjekter som er interesserte i grønne lån eller dokumentert bærekraft i årsrapporten. Grønn Byggallianse har satt i gang et arbeide for å utarbeide en tredjepartsverifisering for taksonomioppnåelse for bygg. I forumet vil Anne Solgaard presentere det pågående arbeidet med å utvikle verifiseringen.
Les mer og meld deg på.