Nyheter

Byggestartsindeksen – kraftforsyning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned.

Av Pål Engeseth

Totalt er nedgangen på 1,1 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er oppgangen på 36,3 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 8,0 milliarder kroner pr. mnd. 

Grafen bygger på tall hentet bra Byggfakta sin byggestarts indeks med tall oppdatert til og med juli 2022. Tallene viser hva som er registrert måned for måned. Figuren over viser at prosjektene innen denne kategorien har hatt en jevn og fin oppgang i hele perioden, dog med noen ujevnheter i enkelte måneder. Kategorien har mer enn doblet seg i perioden.