Nyheter

– Antallet sekundærboliger faller

Bildet: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: Tommy Strømmen

Presset i leiemarkedet øker i Oslo og Akershus, ettersom antallet sekundærboliger fortsetter å falle.

I første kvartal 2024 «forsvant» ytterligere 713 sekundærboliger i dette området, viser NEFs sekundærboligstatistikk som utgis i samarbeid med Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse. I Oslo har andelen sekundærboliger falt med 13,3 prosent siden 2019 og er nå på et historisk bunnivå. For landet samlet falt sekundærboligandelen i 1. kvartal 2024 til det laveste nivået vi har registrert, dvs. siden 3. kvartal 2019.

Det er flere årsaker til nedgangen i sekundærboliger, både i antall og som andel av boligmassen.

– De viktigste årsakene er at mange utleiere taper penger på sekundærboliger på grunn av høyere formuesskatt, høyere rentekostnader og høyere driftskostnader. Insentivene for privat utleie av sekundærbolig er dessverre betydelig svekket som følge av høye skatte- og finansieringskostnader, mener administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– I en tid hvor behovet for leieboliger øker, bør privatpersoner stimuleres til å drive med utleie. Regjeringens svar er nettsiden boligdugnden.no som skal motivere flere til å leie ut bolig. Men det er lite sannsynlig at et slikt tiltak vil oppveie for det faktum at utleie av bolig aldri har vært mindre lønnsomt enn det er i dag, sier Geving

– Forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt og ikke minst formuesskatten har økt betydelig for sekundærboliger. Samtidig har rentekostnadene på boliglån økt sterkt. Når kostnader trekkes fra inntekter, går mange utleiere i minus. I denne situasjonen er det ikke rart at færre vil drive med utleie, sier han.

– Dersom myndighetene vil snu den negative trenden må det komme økonomiske insentiver som stimulere flere til å leie ut sekundærbolig. Et steg i riktig retning vil være å likestille sekundærboliger med aksjer, ved å innføre en verdsettelsesrabatt på 20 prosent i grunnlaget for formueskatten, sier Carl O. Geving avslutningsvis.

logo
Bjørn Laberg