Arkitektur

Manglerud bad er nominert til Oslo bys arkitekturpris

Bildet: Manglerud bad -og aktivitetshus er et prosjekt med en unik programsammensetting som forener idrett og kultur for folk i allle aldre. Foto: Kirsti Mørch

Folkebadet som ble mye mer enn bare et svømmebasseng, Manglerud bad og aktivitetshus, er en av årets kandidater til den gjeveste arkitekturprisen i hovedstaden. Da Manglerud bad åpnet i fjor, var det det første nye badet som ble åpnet siden 1983.

– Allerede tidlig i planprosessen så prosjektet muligheten for en mer intens utnyttelse av tomten og et potensiale til å løse flere av kommunens oppgaver på samme sted, forteller arkitekt Halvard Heskestad Waage som har vært fagansvarlig arkitekt og oppdragsleder fra Asplan Viak.

I god dialog med de aktuelle byrådsavdelinger på Rådhuset, Bymiljøetaten og oppdragsgiver Oslobygg ga Asplan Viak form til et storslått aktivitetshus godt tilpasset omgivelsene. Resultatet ble en samlokalisering av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus som sammen gir et attraktivt og bredt tilbud til hele bydelen og til folk i alle aldre.

Badet er lokalisert i tilknytning til Manglerud skole med eksisterende idrettsanlegg og markerer en av innfallsportene til Østensjø miljøpark.

Manglerud bad og aktivitetshus gir et bredt tilbud til hele bydelen.
Foto: Kirsti Mørch
Bildene: Manglerud bad og aktivitetshus gir et bredt tilbud til hele bydelen. Foto: Kirsti Mørch

Grønt tak med rom for mennesker i alle aldre

– Vi er kjempestolte over prosjektet vårt og av nominasjonen til Oslo Bys Arkitekturpris, sier Halvard Heskestad Waage. 

– Manglerud bad -og aktivitetshus er et prosjekt med en unik programsammensetting som oppmuntrer til utveksling mellom organisert og uorganisert idrett og kulturaktiviteter, mellom idrett, lek og mellom ulike aldersgrupper. Å formgi rammer for sosial bærekraft er noe vi virkelig brenner for i Asplan Viak. Manglerud bad har blitt en sosial dynamo i bydelen, sier Waage.

Formen med tre- og store glassfasader under et grønt tak signaliserer en viktig funksjon og gir løfte om et innholdsrikt offentlig bygg, som sklir harmonisk inn i nærmiljøet.

– Det mangfoldige tilbudet sikrer aktivitet over store deler av døgnet og vil være med på å gjøre Manglerud til et trygt og godt oppvekstmiljø, mener Waage.

De nominerte til arkitekturprisen vil vises frem i en utstilling på Anne Cath. Vestlys plass fra 14. september til og med 31. oktober. Vinneren vil offentliggjøres og prisen vil bli delt ut av ordføreren i Oslo rådhus torsdag 12. oktober 2023.

Foto: Tove Lauluten/ Oslobygg
Foto: Tove Lauluten/ Oslobygg
logo
Bjørn Laberg