Infrastruktur

Hæhre vant vei- og tunnelprosjekt på deler av nye Hålogalandsvegen

Bildet: Anders Geirsta (t.v) og Gudmund Roen etter kontraktsignering på Skanska Norges hovedkvarter i Oslo, Sundtkvartalet.

Hæhre skal bygge vei og drive tunnel i totalunderetreprise på deler av Skanskas milliardprosjekt for Statens Vegvesen i Nord-Norge.

⁃ Det er moro å få jobbet med Skanska på dette og vi ser frem til et godt samarbeid på Hålogalandsvegen. Med en lang og grundig prosess og mange og gode faglig diskusjoner for å få landet dette – så det er godt å være i gang. Det er klart største underentreprisen vi har hatt noen gang, sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS på kontraktsigneringen med Skanska.

Skanska inngår totalunderentreprise med Hæhre på deler av prosjektet. Strekningen E10 er en del av transportforbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen Harstad/Narvik lufthavn og E6. Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Det skal bygges 35 kilometer vei i dagens veilinje, mens 20 kilometer bygges som ny vei. I tillegg skal det bygges 22 broer.

Hæhre vil ha spesielt ansvar for deler av området nord-vest i prosjektet, fra Sigerfjordtunellen til Kandstadbotn og videre inn i Fiskefjordtunnelen. Skanska og Hæhre skal etter plan drive halve tunnelen hver til de møtes på midten. Totalunderentreprisen mellom Skanska og Hæhre er i størrelsesorden 2,7 milliarder eks. moms. Kontraktsverdien for Skanskas totale byggekontrakt er på ca. 11,4 milliarder kroner.

– Vi er godt fornøyde med det tilbudet som vi har fått fra Hæhre og er glade for å ha de med oss i dette prosjektet. Vi har gode erfaringer med Hæhre og ser fram til at de leverer som avtalt, kommenterer Anders Geirsta, konserndirektør for Anlegg i Skanska.

Skanska står for totalentreprisen i prosjektet og skal også drifte OPS-prosjektet i sin helhet. Skanska har med seg Hæhre og rådgiverselskapet Multiconsult, samt Svevia Norge som vil utføre viktige driftstjenester etter at byggeperioden er avsluttet. I tillegg til å bedre trafikksikkerheten, vil prosjektet korte ned reiselengden og redusere reisetiden betydelig. Forberedende arbeider er startet, og byggefasen for prosjektet forventes å vare i totalt 5,5 år.

logo
Bjørn Laberg