Prosjektnyheter

Vant totalentreprise på Skifabrikken

Bildet: Boligprosjektet har fått navnet Skifabrikken etter Hagen Johansen skifabrikk som lå like nord for der de nye leilighetene skal bygges.

AKTUELLE PROSJEKTER: Hersleth Entreprenør AS har signert totalentreprisekontrakt på sitt tredje byggetrinn på Skifabrikken.

Hersleth Entreprenør AS signerte i slutten av april totalentreprisekontrakt på tredje byggetrinn på Selvaag Bolig ASA sitt prosjekt Skifabrikken på Ås i Viken fylke. Fra før har entreprenøren allerede kontrakt på de to første byggetrinnene, og total kontraktsverdi for alle tre byggetrinn er MNOK 351,1 eks. mva.

Bildet: Øystein Klungland, viseadministrerende direktør i Selvaag Bolig (t.v.) og Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS, under kontraktsigneringen nylig.

Sikrer driften

– Vi er takknemlig for tilliten Selvaag Bolig AS viser oss. Takket være et godt samarbeid har vi nå kontrakt på samtlige byggetrinn i prosjektet så langt. Vi har en solid ordrereserve for 2021, og kontinuiteten som Skifabrikken representerer, bidrar til å sikre selskapets drift gjennom koronapandemien og videre i 2022, sier Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS, i en pressemelding.

Fire byggetrinn

Byggingen av trinn 1 startet vinteren 2020, og består av hus A og B med til sammen 88 leiligheter. Forventet ferdigstillelse er sensommeren 2021. I vinter startet også byggingen av trinn to, som inkluderer hus C med 39 leiligheter. Trinn 3 omfatter hus D med 39 leiligheter som skal stå klar vinteren 2022. Totalt vil prosjektet bestå av fire byggetrinn fordelt på 6 bygg med 246 leiligheter og underjordisk garasjeanlegg.

Smarte og varige løsninger

– Det er svært tilfredsstillende at vi kom til enighet med Hersleth Entreprenør AS også på byggetrinn tre på Skifabrikken. Vi opprettholder da en kontinuerlig drift i prosjektet med kjent aktør. Som byggherre jobber vi tett med Hersleth Entreprenør AS gjennom detaljprosjektering til gjennomføring for å oppnå smarte og varige løsninger som vil komme våre kjøpere til gode. Vi har også i dette prosjektet høye forventninger til estetikk og gjennomføring med påfølgende kundeundersøkelse etter innflytting, sier Arnstein Sandnes, prosjektsjef i Selvaag Bolig ASA.

Moderne teglfasader 

Byggene blir oppført med bærende konstruksjoner i stål og betong, med fasadekledning i en kombinasjon av teglstein, plater og trepanel. Alle byggene blir plassert slik at de får umiddelbar tilgang til det store parklignende uteområdet, som blant annet vil inneholde parsellhager, lekeplasser, bocciabane og en rik beplantning av frukt- og bærvekster.

Bildet: Alle byggene blir plassert slik at de får umiddelbar tilgang til det store parklignende uteområdet.

Bygget på historiske røtter

Boligprosjektet har fått navnet Skifabrikken etter Hagen Johansen skifabrikk som lå like nord for der de nye leilighetene skal bygges. Skifabrikken så dagens lys tidlig på 1920-tallet og var i flere år en av de største skifabrikkene i landet. I 1957 brant dessverre skifabrikken ned, og den ble aldri bygget opp igjen. I 2021, nesten hundre år etter at skifabrikken ble etablert, kan de første kjøperne flytte inn i sine nye leiligheter i Skifabrikken.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.