Norden

– Rådgiverne har aldri hatt det bedre

Illustrasjonsbilde: Getty Images

DANMARK: Ny analyse viser rekordomsetning og historisk høy fortjenestemargin i 2023 for de danske rådgivende ingeniørselskapene.

Den siste analysen Statistisk Bransjebeskrivelse 2024 fra Foreningen for Rådgivende Ingeniører, FRI, viser at de 247 selskapene som omfattes av studien oppnådde en omsetning i Danmark. Dette er en inkludert eksportdel på 17,4 milliarder danske kroner.

Det viser en vekst på 1,65 milliarder danske kroner, tilsvarende 11 % sammenlignet med 2022. Resultatmarginen er på 7,6 %, noe som er det høyeste nivået på 40 år, melder dagensbyggeri.dk

– Dette tegner et bilde av en rådgivende ingeniørbransje som aldri har hatt det bedre, sier administrerende direktør i FRI, Henrik Garver.

– Det er vanskelig å ikke være en stolt bransjedirektør på toppen av disse tallene for å være ærlig, sier han og viser til aktuelle problemer som følge av den geopolitiske situasjonen, nedgang i bygg, mangel på arbeidskraft, og høy inflasjon i 2023.

– Men at bransjen skulle komme så godt gjennom 2023 som det nå ser ut til er tilfelle, det går klart over forventningene. En ting er at det har vært en betydelig vekst i omsetning – og også i antall ansatte – men at resultatmarginen for 2023 på bransjenivå lander på et nivå der vi skal 40 år tilbake, er helt eksepsjonelt. Sammenligner vi med våre prognoser for året, lander også omsetningen betydelig høyere enn forventet. Dette var inntektene vi hadde estimert for 2024, sier Garver.

Nye sektorer dukker opp

Tallene i Statistisk Bransjebeskrivelse 2024 viser at fremgangen for de rådgivende ingeniørbedriftene primært kommer fra tre sektorer:

‘Infrastruktur’, ‘Energi’ og ‘Industriell prosess og produksjon’.

Veksten i ‘Industriell prosess & produksjon’-sektoren har spesielt vært betydelig, ettersom sektorens markedsandel har doblet seg på bare to år, målt i totalomsetning; i verdi har den økt med 280 % siden 2019.

– ‘Industriell prosess og produksjon’ er et ekstremt interessant forretningsområde for mange av våre medlemsbedrifter i disse årene. Det er en rivende utvikling som i stor grad kan tilskrives farmasøytisk og medisinsk industri. Men også det at mer industri flytter hjem til Danmark og Europa, samt den store veksten innen transport og logistikk.

– Sammen med veksten i energi og infrastruktur, ikke minst transportinfrastruktur, mer enn kompenserer for nedgangen som har skjedd innenfor klassisk bygg. Men til tross for nedgangen i bygg og anlegg er fortsatt bygg og anlegg den største sektoren for næringen, slik den har vært i mange år, sier Henrik Garver.

Krever politisk handling

Han påpeker imidlertid at utviklingen bare kan fortsette dersom bransjen kan tiltrekke seg og fortsette å assosiere de ansatte som skal løse oppgavene.

FRIs medlemsbedrifter ansetter per 1. januar 2024 14.859 ansatte i Danmark og 19.678 ansatte i utenlandske datterselskaper. Dette er en økning på 6,4 % for Danmark og 1,6 % i utlandet sammenlignet med tallene fra 2023.

– Veksten i antall ansatte vi har sett det siste året vitner både om at det er en attraktiv bransje å jobbe i og om innsatsen våre medlemsbedrifter har lagt ned på rekrutteringsområdet. Men det er fortsatt et faktum at vi i stor grad mangler både ingeniører og andre tekniske faggrupper.

FRI-direktøren etterlyser derfor politisk handling – både på utdanningsfeltet, hvor det må skapes rammer for flere STEM-kandidater, og når det gjelder reglene for utenlandsk arbeidskraft:

– Kort fortalt trenger vi flere ungdom til å velge og få mulighet til å søke ingeniørutdanning her 5. juli. Og vi må forbedre mulighetene for at du som fagarbeider kan gå videre til høyere utdanning – gjerne som ingeniør, avslutter Garver.

logo
Bjørn Laberg