Infrastruktur

I dag åpner ny hovedveg inn til Molde

Bildet: Det nye vegkrysset på E39 Hjelset. Foto: Hallgeir Dahle, Statens vegvesen

Fredag åpner ny E39 Lønset-Hjelset. Dette er er den mest trafikkerte vegen inn mot Molde og blir Møre og Romsdals første 2-/3-felts veg.

Før fellesferieutfarten starter fredag, åpner nærmere én mil ny europaveg nordøst for Molde, retning Kristiansund og Trondheim. Dagens strekning er delvis smal, og har 95 avkjørsler til boliger og landbruksområder. Den nye E39 har ingen avkjørsler underveis. Når trafikken blir lagt om fra gammel til ny veg, blir det også langt tryggere for myke trafikanter langs dagens trasé.

Sykehuset gir økt trafikk

E39 mellom Lønset og Hjelset er den mest trafikkerte vegen inn mot Molde. I underkant av 6000 biler kjører daglig på strekningen. Når det nye sykehuset på Hjelset åpner våren 2025 antar man trafikken vil være rundt 8000 biler hver dag.

Tryggere veg

Nyvegen er mellom 12,5 og 15 meter bred og veksler mellom to og tre felt. På gamlevegen er det bare halve strekningen som har gul midtstripe, og bredden varierer mellom 5,4 og 7,5 meter.

– På den nye vegen får man også en jevn hastighet med 90 km/t og det er midtrekkverk hele vegen. Dette i motsetning til at man på den gamle vegen har hatt en varierende hastighet mellom 50 og 70 km/t, forteller Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen. Langs hele den nye vegen er det montert viltgjerder, og det er flere havarilommer langs vegen. Vegen er bygget som totalentreprise, hvor Bertelssen & Garpestad AS er totalentreprenør. Vegen har kostet cirka 1,5 milliarder kroner (2023), som er om lag på styringsrammen.

Inviterer alle til åpning

Åpningen av vegen skjer fredag 5. juli. Statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Kalsås, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, fylkesordfører Anders Riise og Molde-ordfører Trygve Grydeland står for åpningen.

– Alle som ønsker å være til stede på denne historiske dagen er hjertelig velkomne, forteller Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Norges eldste bussrute

Etter snoren er klippet skal en veteranbilkortesje fra Nordmøre og Romsdal kjøretøyhistorisk klubb kjøre den nye vegen. Blant veterankjøretøyene som skal kjøre vegen er Unic. En seksseters rutebil fra 1907. Bilen ble kjøpt for å trafikkere det som var Norges første bussrute mellom Molde og Batnfjorden. Lønset-Hjelset er en del av denne historiske strekningen.

Åpnes for trafikk før 12

Åpningsseansen vil foregå ved Hjelset-krysset fra klokken 10.00.

– Det blir taler og snorklipping fra klokken 11, men før det blir det blant annet musikk fra lokale brass- og korpsmusikere. Når veteranbilene har kommet seg gjennom den nye vegen vil trafikken bli lagt om og vegen er åpen for alle, forklarer Brudeseth. Han anslår at den nye vegen er åpnet for fri ferdsel en gang mellom klokken 11.30 og 12.00.

logo
Bjørn Laberg