Event

EBA arrangerer Arbeidslederskolen

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Kursets mål, i regi av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), er å gi arbeidsledere og formenn kompetanse og verktøy til å utøve sin rolle bedre og tryggere. Påfyll for deg med håndverkerbakgrunn, som skal ta et større ansvar i anleggs-/ byggeprosjektet.

Arbeidslederskolen skal gi formann/arbeidsleder oversikt og kunnskap om ulike entrepriseformer og tilhørende kontraktstyper, forståelse av NS 3420 og Prosesskoden. Det legges vekt på produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetsstyring. Foreleserne har bred erfaring og stort  engasjement innen disse områdene.

Tid: 9. okt. 2024 til 28. nov. 2024

Sted: Christiania Qvartalet, Grev Vedels plass 7, Oslo

Pris: Kr 40000,-/46500,-

Påmeldingsfrist: 9. september 2024

Målgruppe : Formenn og arbeidsledere

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne innsikt i de viktigste oppgavene for en formann fra start til slutt i et prosjekt, med innføring i viktige prosjektdokumenter og rammebetingelser. Kurset legger særlig vekt på følgende momenter:

  • Introduksjon til Arbeidsleder rollen
  • Entrepriseformer og organisering
  • Prosjektdokumenter – beskrivelser / tegninger
  • HMS – operative rutiner på bygge / anleggsplass
  • Produksjonsplanlegging
  • Daglig produksjonsoppfølging
  • Kvalitetsstyring
  • Toleransekontroll og dokumentasjon
  • Når har vi en endring
  • Sluttfase- befaringer og oppfølging

Det legges opp til forelesninger, mye gruppearbeid og diskusjon.

Samling 1: 9. – 10. oktober 

Samling 2: 6. – 7. november 

Samling 3: 27. – 28. november

Kurset legger opp til at deltager skal se og forstå byggeprosessen fra ulike perspektiver;  ledelse, byggfag, juridisk og økonomisk.  

Kurset avsluttes med en kunnskapstest.

Varighet 

Arbeidslederskolen går over 3 samlinger – til sammen 6 dager:

Vi anbefaler at deltakerne bygger på med kurset Lederutviklingskurs for bas/formann

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Kurset kan arrangeres bedriftsinternt. Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.

Bildet: Marie Aarbogh

Bildet: Elisabeth Gundersen