Nyheter

– Sprengningsarbeid i nærheten av akuttmottak gir en rekke HMS-utfordringer

Bildet: Prisen ble delt ut av konsernsjef Jimmy Bengtsson på Veidekkes ledermøte i Gøteborg nylig.

Veidekkes skandinaviske HMS-pris for 2022 gikk til Veidekke Anlegg for grunnarbeidene til et protonsenter ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Prisen ble delt ut av konsernsjef Jimmy Bengtsson på Veidekkes ledermøte i Gøteborg nylig.

Veidekke Anlegg har utført grunnarbeidene ved protonsenteret, som blant annet innebar å sprenge en 650 meter lang tunnel og en 60 meter høy heissjakt til sentralblokka. Dette for å knytte det nye protonsenteret til resten av sykehuset.

– Å utføre sprengningsarbeid i nærheten av og under akuttmottaket ved sykehuset, har medført en rekke HMS-utfordringer. Dette synes jeg hele prosjektteamet har løst på en meget god måte. Vi er derfor veldig stolte over å ha mottatt denne prisen, sier prosjektleder Jon Andre Nilsen i Veidekke Anlegg.

– Jeg er imponert over hva prosjektet har klart å få til i krevende omgivelser og med risikofylte arbeidsoperasjoner. Sikkerheten i Veidekke har aller høyeste prioritet og de siste årene har vi hatt en nedgang i antall alvorlige skader. I år hadde vi tre flotte kandidater til å motta HMS-prisen, og for meg er de alle vinnere, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Kandidatene til Veidekkes skandinaviske HMS-pris nomineres gjennom en intern konkurranse i de ulike enhetene i Veidekke i Norge, Sverige og Danmark. De to andre finalistene var Veidekke Bygg Oslo for oppføring av et undervisningsbygg i Oslo sentrum. Veidekkes datterselskap i Danmark, Hoffmann, var også finalist, for deres HMS-kampanje rettet mot farlig arbeid med strøm.