El

Hvordan beskytte seg mot lysbuefeil?

Bildet: Øyvind Heløy, nordisk produktsjef lavspent strømdistribusjon i Eaton

FAGARTIKKEL: Interne lysbuefeil oppstår sjelden, men hvis de gjør det kan de få ødeleggende konsekvenser for driften og ikke minst mennesker. Her er tre beskyttelsestiltak som bedrifter bør iverksette for å minimere risikoen for personskader og kostbar nedetid.

Av Øyvind Heløy, nordisk produktsjef lavspent strømdistribusjon i Eaton

I NEK400:2022 kom det krav om risikovurdering mot interne lysbuefeil i tavler med merkestrøm fra 800 ampere og forventet kortslutningsstrøm fra 25 kA. Risikovurderingen skal gjøres for både personbeskyttelsen og driftssikkerheten til en lavspenningstavle.

Interne lysbuer kan oppstå på grunn av miljøforhold som for eksempel væskelekkasje, dyr, støv, korrosjon og andre forurensninger på kontaktflater eller statisk elektrisitet. Selv mekaniske feil som slitt eller ødelagt isolasjon, løse koblingsforbindelser og slitte, ødelagte eller løse deler kan forårsake dem.

Mest vanlig er imidlertid menneskelige feil, som anslås å ligge bak omtrent 70 prosent av alle interne lysbuefeil.

Når det oppstår interne lysbuefeil i elektriske tavler frigjøres enorme mengder energi i form av kraft og varme, som forårsaker stor fare. Den største faren ved en lysbuefeil er risikoen for menneskeliv – den ekstreme varmen og kraften kan forårsake alvorlige skader og til og med dødsfall for servicepersonell eller andre i nærheten, selv om de har på seg verneklær.

I tillegg kan en intern lysbue skape en rask trykkøkning – med andre ord en eksplosjon – som kan ødelegge eller gi alvorlig skade på komponenter og ledninger i panelet. Slike eksplosjoner fører alltid til lang og kostbar nedetid for virksomheten.

Her er tre tips om beskyttelsestiltak bedriftene kan implementere for å redusere risikoen for skader fra interne lysbuefeil.

1. Bruk aktiv lysbuebeskyttelse med slukkeenhet

Den beste metoden for å forhindre en lysbue og øke anleggssikkerheten er å installere et skjold som bryter lysbuen og forhindrer ødeleggende konsekvenser. Et aktivt internt lysbuefeilsystem oppdager hendelser som oppstår ved en lysbue i tavlen ved å overvåke indikatorene på en lysbue som er en rask strømøkning og et sterkt lysglimt.

Slike systemer reagerer i løpet av noen få millisekunder og utløser en lysbueslukkingsenhet som lager en kortslutning parallelt med feilstedet. Kortslutningen reduserer spenningen til nær null  og slukker lysbuen. Systemet slår deretter av strømmen til lavspenningstavlen, ved å koble ut hovedbryteren. Energien som utløses ved en lysbuefeil i en tavle uten noen form for lysbuebeskyttelse, er over 200 ganger så stor sammenlignet med en tavle som har et lysbuesystem med aktiv slukkenhet.

2. Reduser skaden med passiv lysbuereduksjon

For å minimere effektene ved en lysbue kan du bruke et passivt reduksjonssystem. Disse er utformet for å begrense effekten av en lysbue i full skala. Passive reduksjonsmetoder inkluderer ventilering av lysbueplasma og trykk vekk fra utstyr og personell, via lysbueklaffer plassert i toppen av tavlen.

3. Isoler spenningsførende deler

Gjennom forebyggende metoder er det mulig å forhindre at en lysbue oppstår. Dette kan gjøres ved å isolere spenningsførende deler og plassere barrierer mellom dem. Vær imidlertid oppmerksom på at det i en lavspenningstavle kan det være vanskelig å oppnå fullstendig isolasjon.

logo
Bjørn Laberg