Prosjektnyheter

Søker totalentreprenør til helse- og omsorgsprosjekt

Illustrasjoner: Niteo projects and architecture

AKTUELLE PROSJEKTER: Det skal utarbeides forprosjekt for Nedre Gangsås Senter i Harstad kommune. Prosjektet består av 14 omsorgsboliger, dagsenter og avlastningssenter for personer med utviklingshemming.

Av Bjørn Laberg

Sentret planlegges plassert på Nedre Gangsås, beliggende sør for Byggeklossen barnehage. Oppdraget omfatter også en opsjon på utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag.

Prosjektet skal motsvare det eksisterende tilbudet på Avlastningssenteret Kanebogen, Dagsenteret Kanebogen og Dagsenteret Olavsgården med bedre kvalitet på tjenester, fysiske rammer og arbeidsmiljø.

I løpet av prosessen har prosjektet blitt supplert med 14 selvstendige omsorgsboliger for unge voksne med behov til PA, inklusive en liten personalbase som betjener boligene.

De tre hovedkomponentene i prosjektet er:
• Dagsenter
• Avlastningssenter
• Omsorgsboliger

Dagsenteret og Avlastningssenteret har felles drift og samlokalisert parkering. Sansehagen mellom avlastningssenteret og omsorgsboligene skal sambrukes av alle brukere. I tillegg skal avlastningssenteret kunne bruke utearealet av Byggeklossen barnehage. 

Litt fra skisseprosjektet:

• Avlastningssenteret og dagsenteret består av et sammenhengende U-formet bygningsvolum på to plan

• Kantine, allrom og kjøkken er lokalisert på inngangsplan, mens ulike aktivitetsrom er fordelt på Plan 1 og Plan 2.

• I avlastningssenteret er avlastnings- og treningsleilighetene gruppert rundt en romslig stue med kjøkken, og det er mulighet til utforming av terrasser på bakkeplan. På øvre plan er det personalfasiliteter og kontor.

• Omsorgsboligene er gruppert i to bygningsvolumer. En av enhetene er utformet som personalbase. Ved utformingen av omsorgsboligene var det svært viktig å unngå institusjonelt preg.

• Alle leiligheter har terrasser eller balkonger. I tillegg finnes det en romslig universelt utformet sansehage med muligheter til trening, spaserturer, hagearbeid ol.

• Lavtemperatur-varmeanlegg med vannbåren varme prosjekteres. Anlegget skal være tilpasset tilknytning til fjernvarmenettverket. Det medtas balansert ventilasjon

• Heis ved hver trapp. Minimum en heis skal dimensjoneres som båreheis i hver bygning. Mulighet til takheis ved inngangen inntil garderobe, hjelpemidler i bad og rom (omsorgsboliger multifunksjonshemming). 

• Det etableres ulike gårdsrom på tomten: en sansehage med lekeplass for avlastningssenteret, et beplantet inngangsparti og en skjermet hage med terrasser.

• Utearealet skal beplantes med trær, busker og bunndekkevekster. Det etableres gangstier, sitteplasser og terrasser. Drivhus medtas som opsjon.

Tiltakshaver: Harstad kommune
Verdi: 137 millioner kroner
Tilbudsfrist: 22. januar 2021

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Harstad kommune

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.