Prosjektnyheter

Søker entreprenør til park- og torgprosjekt

Bildet: Fra skisseprosjektet til den nye park- og torgprosjektet i Heggedal. Illustrasjon: Asplan Viak

AKTUELLE PROSJEKTER: Ved Heggedal i Asker utlyses det nå entreprise på opparbeiding av park og torg, samt eget bryggeområde.

Av Bjørn Laberg

Prosjektets mål er å skape et attraktivt byrom, en park og en god sammenknytning mellom sentrum, Kistefossdammen og ungdomskolen/kirken. Det har vært fokus på de eksisterende elementene, som beliggenheten og historien til Heggedal. 

Prosjektet er tilpasset Heggedal i både skala, størrelse og program. Prosjektområdet er sørvendt mot det åpne rommet Kistefossdammen danner, og med den historiske fabrikkbygningens fasade som et bakteppe.

Arbeidene skal gjennomføres i en generalentreprise, og prosjektet består av fire ulike hoveddeler:

• Et torg som skal fungere til hverdag og til fest. Fleksibelt og ikke for stort. Omkranset av kirsebærtrær i plantet i lunder.

• En scene som både er et sted for opptredener og en plass å leke og utfolde seg.

• En park som kan brukes og knytte kontakt mot vannet og fabrikkbygningen. 

• En brygge og tredekke som gir god tilgjengelighet for alle. Bryggesti/plastring med granittstein langs vannlinjen

Asfaltert plass nede ved dammen og løsmasser på svaberg vil bli fjernet av byggherren før anleggsstart. Parken vil få en balansert sammensetning av harde og grønne flater. Overvann vil dels fordrøyes i parkens gress- og grøntarealer. Overvann som ikke lar seg fordrøye vil bli ledet til Kistefossdammen.

FAKTA:
Tilbudsfrist: 11. mai 2021
Fylke: Viken
Kommune: Asker
Tiltakshaver: Asker kommune
Entrepriseform: Generalentreprise
Verdi: 30-40 millioner kroner
Landskapsarkitekt: Asplan Viak
RI Grunn: Asplan Viak

(Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Asker kommune / Asplan Viak)

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.