Produktnyheter

Satser på miljøvennlig stigeproduksjon

Wibe Ladders lanserer verdens første grønne aluminiumstiger.

Den gule Wibe-fargen har fra første dag stått for bransjens sikreste stiger. Vi lanserer nå verdens første aluminiumstiger produsert med fornybar energi. Det minsker vårt CO2avtrykk med 75% sammenlignet med verdensgjennomsnittet. Like sikkert som alltid, men nå med mindre miljøpåvirkning.

Produksjon av aluminium krever store mengder energi og det benyttes ofte kull. Wibe Ladders sin fabrikk i Nässjö i Sverige lanserer nå verdens første aluminiumstiger produsert med fornybar energi. Et stort fremskritt for bransjen og for miljøet.

Aluminium er jordskorpens vanligste metall og fremstilles gjennom å utvinne bauksitt fra jordskorpen. Bauksitt omdannes til aluminiumoksid som deretter utvinnes i et smelteverk til ren aluminium. Det er prosessen i smelteverket som er den største kilden til klimagassutslipp, ettersom den er svært energiintensiv.

 

 – Å omgjøre fossil til fornybar energi er det viktigste vi kan gjøre for å redusere karbondioksidutslippene våre. Som den ledende nordiske produsenten har vi også et håp om å drive hele bransjen fremover. Jo flere vi er, desto raskere går utviklingen, sier Johan Fräjdin, Business Development Director hos Wibe Ladders.

Det er en økende interesse fra byggebransjen, privatpersoner og samfunnet for øvrig i forhold til å minimere karbondioksidutslipp. Dette setter også krav til stigeprodusenter som må utvikle fremtidens stiger på en mer bærekraftig måte.

– Vi har valgt å samarbeide med ProfilGruppen, en produsent av aluminiumsprofiler. ProfilGruppen tilbyr et bærekraftig råvarealternativ og samarbeider med sertifiserte og godkjente smelteverk i Norge, Sverige og Island som kun bruker strøm fra fornybare kilder. Ved å gå over til fornybar energi (i den energikrevende aluminiumsproduksjonen) sparer vi 13 000 tonn CO2 per år. Aluminium som smeltes i Norden og på Island har et lavere klimaavtrykk grunnet at man kan utnytte fornybar energi som islandsk geotermisk energi og nordisk vannkraft fremfor gass og kull. Vårt neste mål er å få innført en merking på produktene som viser aluminiumets opprinnelse. Vi håper å ha dette på plass i 2022, sier Johan Fräjdin.

Wibe Ladders har alltid vært drevet av innovasjonsånden. Med sine gule detaljer er stigene lette å kjenne igjen på byggeplassen eller på biltaket. Det er også gulfargen som er hovedelementet i kampanjen «Yellow is the new Green».

– Frem til nå har sikkerhet vært vårt største fokus. Når vi nå presenterer vårt miljøsertifiserte aluminium gjennom merkevaren Wibe Ladders, tilfører vi nye verdier, uten å glemme de gamle. Våre stiger er like sikre som alltid, men fremstilles nå med en lavere grad av miljøpåvirkning, sier Johan.

Wibe Ladders er en del av Hultafors Group, som har satt seg fire langsiktige mål i tråd med FNs Globale mål om å redusere påvirkningen på miljø og klima. Disse målene er:

  1. Redusere CO-utslipp
  2. Redusere energiforbruket
  3. Redusere svinn og forbedre utnyttelsen av ubehandlet råmateriale
  4. Redusere kjemikalier som brukes i vår produksjon i henhold til substitusjonsprinsippene

Som å kjøre bil fra Oslo til Mosjøen
Vi overdriver ikke når vi mener at sikkerhet har vært vårt største fokus siden 1929. Dette har resultert i at vi leverer bransjens sikreste stigeprodukter. Nå skal vi i tillegg tilby de mest bærekraftige stigene. Vi gjør ikke dette bare for å opptre politisk korrekt, vi gjør det fordi vi mener det er på tide at vår bransje setter fokus på ivaretagelse av miljøet.

Klimaet påvirkes av valgene vi tar. Som den ledende nordiske produsenten, ønsker vi å bidra til å drive hele bransjen mot en forandring som faktisk skaper endring for miljøet. Jo flere vi er desto raskere får vi til en endring.

– For å sette det i perspektiv kan man se på vår populære trappestige 55P. Den inneholder rundt 9 kg aluminium. Med sertifisert råvare får vi en karbondioksidmengde på 36 kilo. Tilsvarende stige produsert med gjennomsnittlig aluminium genererer 144 kilo. Forskjellen utgjør en bilreise på 880 km med en bensindrevet bil – det tilsvarer en tur fra Oslo til Mosjøen!, sier Johan.

 

Fakta om aluminium som råvare: 
Aluminium er jordskorpens mest vanlige metall. Takket være egenskaper som lav vekt, fleksibilitet og styrke har materialet uendelige bruksområder. Fra husholdningsprodukter som folie, telys og brusbokser til tung industri som biler, bygninger, fly og stiger. For å fremstille aluminium kreves to innsatsfaktorer, aluminiumoksid og elektrisitet. Produksjonen starter med at bauksitt utvinnes av jordskorpen, som gjennom raffinering foredles til aluminiumoksid. Avslutningsvis fremstilles ren aluminium i et smelteverk ved hjelp av en elektrolytisk prosess. Mange regioner i verden baserer sin elektrisitet på kull, noe som gjør smelteprosessen til den største kilden for klimagassutslipp ettersom prosessen er svært energiintensiv.