Nytt om navn

Samles under Heidelberg Materials-navnet i Norge

Illustrasjonsbilde: Norcem er blant selskapene som i dag skifter navn

I høst presenterte HeidelbergCement, eier av kjente bygg- og anleggselskaper som Norcem, NorBetong, Norstone, Contiga og Renor, sin overgang til det nye navnet Heidelberg Materials. Nå fortsetter utrullingen av navnet i det globale konsernet, som også inkluderer de norske datterselskapene. Dette innebærer at alle selskapene fra og med i dag vil samles under Heidelberg Materials-navnet i Norge.

Vokst ut av sement

Det nye navnet gjenspeiler bredden i hele organisasjonens produktspekter. Her i Norden omfatter den sement, betong og tilslag samt konstruksjon og montering av stål- og betongelementer. Det er viktig å samle alle konsernselskapene med totalt 51 000 ansatte under ett og samme merke. Dette er et steg i den retningen hele selskapet ønsker å gå. Vi vil tilby produkter, tjenester og løsninger med mindre klimapåvirkning og dermed bidra til langsiktig bærekraftig bygging.

– Pådriver for det grønne skiftet

– Dette er en milepæl for oss. Ved å samles under et felles globalt navn, får vi bedre muligheter til å innovere og utvikle bærekraftige produkter for byggesektoren og for samfunnet som helhet. Det er helt avgjørende at vi gjør vår del. Jeg ser frem imot å fortsette arbeide sammen med våre kunder og leverandører. Det sier Giv Brantenberg, General Manager i Heidelberg Materials.

I flere år har Heidelberg Materials vært pådriver for det grønne skiftet i sement- og betongbransjen. Konsernet har flere globalt viktige prosjekter på gang i Norge. Først og fremst står byggingen av Brevik CCS, verdens første anlegg for karbonfangst i sementproduksjonen. Anlegget som skal fange 400 000 tonn C02, skal etter planen være i drift i 2024.

krever målrettet innsats

At hele konsernet nå opererer under ett felles navn, bidrar til økt fokus på arbeidet mot et felles mål. Det er å bygge et fremtidig samfunn uten nettoutslipp fra verdikjeden. Det krever målrettet innsats for å redusere CO2-utslippene fra egen virksomhet. Men også se på utslipp som genereres i leverandør- og kundeleddet.

Hovedområdene som Heidelberg Materials arbeider med er:

• Overgang til bioenergi i produksjon og transport.
• Elektrifisering og energieffektivitet.
• Mer ressurseffektiv produksjon og produktbruk.
• Fangst og lagring av karbon i sementproduksjonen (CCS).
• Klimafokus i anskaffelser og kundesamarbeid.