Prosjektnyheter

Ønsker bedre flomsikring av Vågåmo

Bildet: Siden farebildet i Vågåmo er sammensatt og komplisert, ser NVE behov for å gjøre en innledende mulighetsstudie for helhetlig sikring av sentrum mot hendelser knyttet til vassdragene. Foto: Wikipedia

AKTUELLE PROSJEKTER: NVE inviterer til anbudskonkurranse på mulighetsstudie for helhetlig sikring mot flom og flomskred av tettstedet Vågåmo i Vågå kommune.

Av Bjørn Laberg

Vågå kommune har søkt NVE om bistand til helhetlig planlegging og gjennomføring av tiltak som kan sikre Vågåmo mot flomskred og flomhendelser i Otta, Finna og Nugga. Spesielt i Finna er massetransport en stor utfordring som øker faren for skader betydelig, og dette er noe av bakgrunnen for skredfaresonene som dekker mye av Vågåmo.

Det har vært flere alvorlige flomhendelser i Vågåmo både i eldre og nyere tid, og det er etablerte flomsikringsanlegg i nedre deler av både Finna og Nugga. Etter 2001 har det vært flere store flomhendelser, det er fjernet masser og det er utført sikringstiltak i Finna og Nugga. Avlagring av masser i elvene reduserer avledningskapasiteten ved flom. På bakgrunn av dette er det behov for å gjøre nye flomberegninger for Finna, Nugga og Otta forbi Vågåmo, og se på utbredelsen ved utvalgte flommer både uten og med masser.

Siden farebildet i Vågåmo er sammensatt og komplisert, ser NVE behov for å gjøre en innledende mulighetsstudie for helhetlig sikring av sentrum mot hendelser knyttet til vassdragene. Resultatene fra mulighetsstudien vil danne grunnlag for NVEs videre arbeid med prosjektet.

Tilbudsfrist: 15. februar 2020

Kilde: Mecell / NVE

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.