Aktuelt

Økt søppelimport skal berge ARC

Bildet: ARC mangler avfall til å fylle det høyteknologiske og miljømoderne anlegget, noe som utfordrer økonomien bak ARC. Foto: BIG / ARC.

DANMARK: Økt import av søppel og høyere CO2-utslipp blir konsekvensen av å redde prestisjeanlegget ARCs økonomi. Forslagene skal nå behandles i kommunestyrene i eierkommunene.

Av Bjørn Laberg

Amager ressurssenter (ARC) har skapt overskrifter helt siden det ble bygget. Arkitektonisk har bygget blitt hyllet flere steder, men det har også vært mulig å konkludere med at prestisjeprosjektet er overdimensjonert, med tanke på tilgangen på avfall. Anlegget har derfor gått på redusert kapasitet, samtidig som behovet for import av avfall har økt.

– Ingen ideell løsning

ARC eies av fem kommuner i hovedstaden, København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, og nå har eierne inngått en politisk avtale som gir dispensasjon til å importere mer avfall til forbrenning i perioden frem til 2025. Det vil isolert sett øke CO2-utslippene i eierkommunene, men alternativet er enten å redusere gjenvinningen av avfall, eller å tære på økonomien bak ARC.

– Det er ikke en ideell løsning å åpne for import av mer avfall, men det er en nødvendig løsning. Anlegget ble i sin tid designet for å produsere med høy kapasitet, men i dag trues økonomien til ARC, inkludert Hvidovres investering, og derfor må vi reagere. Vi har valgt den minst dårlige løsningen, fordi alternativene med å gjenvinne mindre avfall, bruke mer biomasse, eller til slutt importere mer gass, ikke er bærekraftig i det hele tatt, sier ordfører i Hvidovre, Anders Wolf Andresen (SF), melder dagensbyggeri.dk.

– En del av klimaeffekten er også at økt import av avfall til forbrenning ved ARCs effektive anlegg reduserer utslippet av den skadelige klimagassen metan fra avfall, som for tiden blir deponert i andre land, understreker Wolf Andersen.

Risikerer å tape konkurranse

Avtalen er dermed en avgjørende brikke i arbeidet med å sikre at ARC kan konkurrere på lik linje med landets øvrige forbrenningsanlegg, som et flertall i Folketinget har vedtatt skal konkurranseutsettes i 2025. Dersom man ikke styrker økonomien bak ARC risikerer selskapet å tape konkurranse til anlegg som er mer lønnsomme, men mer skadelige for klima og miljø.

– Jeg er glad for at vi er blitt enige om en ny avtale som sikrer ARCs økonomi og konkurranseevne, slik at også københavnernes avfall kan håndteres på en grønn og bærekraftig måte i fremtiden. Det er ikke optimalt at vi åpner for import av mer avfall, men alternativet vil være mer gass i fjernvarme- og strømnettet, som blant annet stammer fra Russland, sier overborgermester i København, Sophie Hæstorp Andersen (S).

Utvikling av CO2-fangstanlegg

Det er et krav at ARC først fyller forbrenningsanlegget med avfall fra eierkommunene, og deretter at det åpnes for import fra andre danske kommuner, og til slutt for import av avfall fra Europa – i den grad det er nødvendig. I tillegg skal ARC hvert år rapportere til eierkommunene hvor mye avfall som er importert, hvor avfallet kommer fra, hvordan det har blitt transportert, og hva det totale CO2-utslippet har vært. I tillegg er det også vedtatt at kommunenes betaling til ARC skal økes. Inntektene skal blant annet brukes til utvikling av et CO2-fangstanlegg som skal kunne ta 500.000 tonn CO2 ut av røyken fra Amager Bakke i full skala.

For innbyggerne i de fem eierkommunene innebærer dette en gjennomsnittlig årlig prisøkning på 31 kr fra 2023. I årene fra 2028 og fremover vil A-satsen falle noe slik at innbyggerne da får en årlig tilleggsbetaling på 26 kr. i forhold til i dag. Forslagene skal nå behandles i kommunestyrene i de respektive eierkommunene. I tillegg skal forslaget til dispensasjon godkjennes enstemmig av ARCs styre på to styremøter med tre måneders mellomrom.

KILDE: Dagens Byggeri