Aktuelt

– Mangfold lønner seg

Bildet: Konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren, var tydelig på at kvinnene må inn i bransjen. Mesta har i dag 38 prosent i styret, 50 prosent kvinner i toppledelsen, men bare 11 prosent totalt i Mesta. Foto: Odd Borgestrand

BYGGEDAGENE 2022: Konsernsjef i Backe-konsernet, Eirik Gjelsvik, mener norsk bygge bransje kan være stolt over den jobben som gjøres for å sikre rekruttering til bransjen. Flere bedriftsledere sto i dag fram og mente det fortsatt er mye upløyd mark i næringen.

Av Odd Borgestrand

I en tid der overskriftene er preget av regjeringens storrengjørings-retorikk der bransjen mener landets politiske ledelse skitner til næringen, trakk Gjelsvik fram alt det positive som skjer innen rekruttering og mangfold.

Ønsker å gå i bresjen

– Ung og bygg i anlegg, i regi av EBA,er et tiltak som har pågått de siste fem årene, og med flotte ambassadører. Arbeidet som utføres her vil bidra til rekrutteringen, mente Gjelsvik.
– Byggopp, opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk, er også et godt tiltak, der kvinneandelen er god. Mangfoldsdugnaden er også et godt initiativ for å øke mangfoldet i bransjen. Totalt er det 3000 som har tatt kurset om mangfold i Backe-konsernet. Dette et obligatorisk kurs, og 85 prosent av de ansatte har tatt dette kurset, sa han videre.

Gjelsvik anbefalte på det sterkeste at også andre konsern følger opp. Backe-konsernsjefen trakk også fram Diversitas, som betegner seg selv som Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.
– Alle disse aktørene ønsker å gå i bresjen for økt mangfold og kjønnsbalanse. Fortsatt utgjør kvinneandelen bare 10 prosent i næringen. Nordmenn utgjør 66 prosent mens den resterende delen består av medarbeidere fra Sverige og øst-europeiske land, sa Gjelsvik.

– Mangfold lønner seg

Eirik Gjelsvik mente mangfold lønner seg fordi det handler om økt innovasjon og produktivitet, økt trivsel, bedre beslutningspresser og positivt omdømme. 
– Det betyr bedre avkastning for bedriften. Vi trenger utenlandsk arbeidskraft, og vi lar oss provosere av regjeringens steile holdning når det gjelder å hente inn utenlandsk arbeidskraft. Vi trenger dem, og vi må verdsette de enda mer for å beholde de, sa en tydelig engasjert Gjelsvik
Han viste til en fersk undersøkelse der 93 prosent i næringen har en positiv innstilling til mangfold.
Backe mente det fortsatt er viktig å sikre godt arbeidsmiljø og god ledelse for å sikre at medarbeidere vil inn i byggenæringen og trives der. 
– Vi må være støttende, utviklende og inkluderende. Vi må derfor slå ned på uakseptabel oppførsel i næringen, sa han. 

Kunnskapen må økes

Gjelsvik var opptatt av å oppdatere foreldregenerasjon og rådgivere i grunnskolen når det gjelder holdninger til næringen. Yrkesfag er langt mer enn hva det var. Nå er det flere veier til fagbrev. 
– Vi må dessuten godkjenne kompetansen til utenlandsk arbeidskraft.  Innleieforbud i Oslo og Viken er et hinder for mangfold og integrering. Dessuten opplever vi kutt i forskning og utvikling, og det berører hele næringen. Vi er heller ikke blitt hørt når det gjelder strengere klimatiltak i TEK.  Dagens trepartssamarbeid er utfordrende, men vi må få det på plass igjen så snart som mulig, konkluderte Gjelsvik i sitt foredrag.

Henrik Syse, filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Bjørknes Høyskole ble hentet inn for å komme med innspill «utenfra». Han mente det er grunn til å vise stor takknemlighetsgjeld til alle som jobber i denne næringen, og spesielt til de vi kaller for fremmedarbeiderne.

– Systemene påvirker holdningene

– Min tese er at vi ser for lite.  Det handler om holdninger og system, mente Syse. Likestillings- og mangfoldsutvalget skal foreslå en del anbefalinger, men mange av anbefalingene er allerede anbefalt, mente han. 
– Systemene påvirker holdningene, men det fungerer likevel ikke i praksis. Vi må synliggjøre, normalisere og til en viss grad vise utålmodighet og misnøye. Helse og utdanning er for dårlig integrert i det norske samfunnet. Byggenæringen er avhengig av at disse systemene fungerer. Et velfungerende byråkrati er nødvendig for å lykkes.  Vi må skape et samfunn der også mennesker med funksjonshemninger er velkommen. Vi må ha i tankene både visjonen om hva slags firma vi ønsker å arbeide i og å skape.  Vi må lære oss å se de små og samtidig se stort og se storheten, konkluderte han.

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge, mente rekruttering handler om struktur og kultur:

– Vi må endre praksis om vi skal lykkes med rekrutteringen, og da må vi være ekstra bevisst på vår bedriftskultur. Rådgiverbransjen har vært svært mannsdominert. Ingeniørkompetanse har vært knapphet og kampen om talenter har vært stor. Derfor må vi rekruttere fra hele befolkningen. Kvinner utgjør 32 prosent i Sweco Norge, og på ledernivået er kvinnene representert med 36 prosent. Målet er 40 prosent.  Sweco Norge har nå ansatte fra 20 land. De viktigste tiltakene er fleksibel hverdag, kvinner på talentlisten, likt uttak av foreldrepermisjon, avmystifisering av lederrollen og skape nye rollemodeller, sa Aspelund.

Konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren, var tydelig på at kvinnene må inn i bransjen.

– Mesta har i dag 38 prosent i styret, 50 prosent kvinner i toppledelsen, men bare 11 prosent totalt i Mesta. Vi må få opp andelen kvinnelige medarbeidere i konsernet. Det betyr at vi må gjøre jobbsøkene enklere og øke for mangfold. Vi skal tilrettelegge for lærlinger, og vi må bli kvitt alle ubevisste fordommer. Vi blir bedre ved å jobbe systematisk og tverrfaglig, inkludert bevisstgjøring og trening av ledere. Vi vil være en organisasjon som ser verdien av mangfold. Vi må dessuten bli bedre på selve gjennomføringen. Ta valget, fremhev rollemodellene og sørg for en inkluderende kultur og et godt nettverk, var hennes budskap under Byggedagene.

Petter A. Vistnes, administrerende direktør i Agaia mente at mangfold egentlig ikke handler ikke om hvor man kommer fra, men å ansette de beste, uansett etnisitet eller kjønn. 

– Mangfold sitter i hodet på folk. Skal vi skape verdier trenger vi ressurser, aktiviteter og verdier som ender opp i en bærekraftig framtid. Agaia jobber med uterom, og skal sette standarden for en bærekraftig framtid.  Selskapet har et mål om 40 prosent kvinner på alle nivåer. Utfordringen er egen trygghet og at det enkelte medarbeider lykkes i et fellesskap, mente Vistnes.

Konsernsjef i Veidekke, Jimmy Bengtson, kunne vise til en positiv utvikling innen mangfold og kjønnsbalanse. 39 prosent av nye medarbeidere er nå kvinner.

– Innen 2025 skal minst 20 prosent av operative ledere være kvinner. Blant håndverkerne er imidlertid bare 3 prosent kvinner. Lærlingeandelen er på 10 prosent. Vi må endre våre holdninger for å oppnå målene om 40 prosent kvinneandel. Kvinner må våge å ta et steg inn i bransjen og våge å ta steg videre i organisasjonen. Vi må bevisstgjøre oss og snakke mer om de ubevisste holdningene. Entreprenørbransjen må ta tak i egne holdninger, mente Bengtsson.