Aktuelt

LINK vant Lillehammer-prosjekt

Visualisering: LINK Arkitektur

AKTUELLE PROSJEKTER: Sammen med Nordlys Management og BRM Gruppen skal LINK Arkitektur forme et nytt boligbygg i sentrum av Lillehammer.

Alternative boformer med deleareal, takhage for sosiale møteplasser og en fiffig svalgang som sikrer god interaksjon, svarer på ønsket om å vektlegge sosial bærekraft i prosjektet.

Midt i sentrum av Lillehammer, i Tomtegate 5 hvor Gaukstad smie en gang holdt til, skal et nytt boligbygg smis sammen med eksisterende bebyggelse. Nordlys Management og BRM Gruppen utlyste i høst en arkitektkonkurranse for utviklingen av det nye bygget. LINK Arkitektur ble valgt som samarbeidspartner med bakgrunn i gode planløsninger og funksjonalitet, herunder god universell utforming og pragmatisk arealutnyttelse.

Nabolagets nye hyggefaktor

Smarte arkitektoniske grep skal gi god struktur på bygget med innovative boløsninger for ulike typer beboere som sikrer god interaksjon og sosial bærekraft. Det nye bygget vil bestå av ca. 40 boliger med en god miks av 1-2-3-4-roms leiligheter, fra 25 kvm til 150 kvm. Nybygget vil ha et nåtidig formspråk av høy kvalitet som skaper dialog mellom den historiske trehusbebyggelsen og nyere tids bebyggelse. Grepene på gateplan og i utearealet forbinder de ulike nivåene i gatene rundt med kvartalets kjerne. Gateplanet skal bidra til å stimulere bymiljøet. Visjonen er at Tomtegata 5 skal bli nabolagets nye hyggefaktor.

To sterke bærekraftaspekter

Målet har vært å skape gode soner for opphold og legge til rette for møteplasser for beboere og nabolag, både med svalgangen, grepene på gateplan og en tilbaketrukket takhage som vil få godt solbelyste soner for aktivitet og samvær, forklarer Camilla Aakre, utviklingssjef for Bolig hos LINK Arkitektur, som ser frem til å utvikle prosjektet sammen med Nordlys og BRM Gruppen.
Lillehammer kommune stiller krav om å vektlegge bærekraftige løsninger. I konkurranseforslaget er det fokusert på to sterke bære­kraftsaspekter som kan påvirke hverdagen positivt for både beboere og nabolag: fellesareal og møteplasser.

Sosial møteplass

Byggets 1. etasje og fasade mot gate er utformet med tanke på å forbinde bygget med omgivelsene. Kontakt mellom ute og inne, beboere og forbipasserende, bygger sosiale relasjoner som igjen er helsefremmende. Økt visuell kontakt mellom ute- og innerom, spesielt på mørke kvelder, skaper trygghet i omkringliggende gatemiljø. Prosjektets fellesareal som skaper en sosial møteplass for både beboere og nabolag, bidrar i et sosialt perspektiv til byens beste og bygger samhørighet i nabolaget.

Svalgangsløsning skaper en møteplass mellom beboerne på vei til og fra boligen. Kontakt med naboene gir sterkere følelse av tilhørighet og økt trivsel. Estetisk sett har den en samlende effekt på fasadeuttrykket.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.