Aktuelt

Kjemper om elektrokontrakt

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Fire firma konkurrerer om elektrokontrakt, noe som blant annet innebærer ansvar for el-anleggene i 78 tunneler i bergensområdet.

Av Bjørn Laberg

Det handler om tunneler på riks- og europaveger i Bergen (E16, E39, riksveg 555 og riksveg 580), Bjørnafjorden (E39), Øygarden (riksveg 555), Vaksdal (E16), Voss (E16), Alver, Masfjorden og Gulen (alle E39).

Kontrakten dekker disse tunnelene

I Bergen er det snakk om 29 tunneler: Kiple, Harafjell, Lyderhorn, Lianakk, Nesttun, Hop, Skjoldnes, Troldhaug, Fjøsangerlokket, Mindelokket, Nygård, Damsgård, Fløyfjell, Munkebotn, Eidsvåg, Selvik, Glaskar, Eikås, Hordvik, Gaupås, Sætre, Bjørkhaug, Arnanipa, Takvam, Songstad, Romslo, Risnes, Rå og Sørås (de to sistnevnte åpner i høst i forbindelse med E39 Rådal – Svegatjørn)

I Bergen/Bjørnafjorden 1: Lyshorntunnelen (åpner i høst i forbindelse med E39 Rådal – Svegatjørn)

I Bjørnafjorden 2: Liafjell og Skogafjell (sistnevnte åpner i høst i forbindelse med E39 Rådal – Svegatjørn)

I Øygarden 1: Kolltveit

I Bergen/Vaksdal 1: Trengereid

I Vaksdal 15: Trollkone, Dalseid, Beitla, Dalevåg, Helle, Lågaskar, Stanghelle, Steganes, Hette, Fossmark, Jamna, Boga, Kjenes, Langhelle og Stavenes

I Vaksdal/Voss 1: Kluftafjell

I Voss 9: Vangstunnelen, Knolta, Væle, Hernes, Holemark, Nakkagjel, Vassenda, Bolstad og Hyving

I Alver 13: Nipe, Litle-Urdal, Vikesund, Vikanes, Midtnes, Utnes, Eikefett små, Eikefett, Bjørsvik, Sauås, Hjelmås, Apal og Mundalsberg

I Masfjorden 4: Sandvik, Trodal, Matreberg og Masfjord

I Masfjorden/Gulen 1: Jernfjell

Og i Gulen 1: Skrikebergtunnelen.

Disse vil ha oppdraget

Fire firma har levert anbud:

Tilbyder Tilbudssum ekskl. mva:
BMO Elektro AS  129.159.106,00
Eviny Solutions AS  139.327.451,00
Otera Traftec AS    169.969.970,00
Mesta AS    186.000.000,00

– Vi kontrollregner nå tilbudene, og tar sikte på å signere kontrakt så raskt som mulig, sier byggeleder Bjørnar Bodvin i Statens vegvesen.

Dette er kontrakten

• Kontrakten går over fem år, og starter 1. oktober i år

• Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med 1 + 1 + 1 år. I tillegg har Statens vegvesen ensidig opsjon på 12 måneder

• Kontrakten omfatter vanlige drift- og vedlikeholdsoppgaver for elektriske anlegg. Det er i hovedsak snakk om elektriske installasjoner i tunnel, vegbelysning, trafikktellepunkt og værstasjoner, skilt og bommer samt daglig gjennomgang av logg fra overvåkingssystemet

– Det ligger et strengt kontroll- og inspeksjonsregime knyttet til kontrakten. Slik sikrer vi oss oversikt over om anlegg må repareres eller skiftes ut, slik at vi kan sette inn rett tiltak til rett tid, sier Bodvin.

Kort ventetid

Når Statens vegvesen jobber på det elektriske anlegget på riks- og europavegene, er det ofte nødvendig med trafikkdirigering – enten med dirigent eller trafikklys. De fleste elektro-oppdragene gjør at trafikantene må vente maksimalt 15-20 minutter.

– Er det snakk om mer tidkrevende prosjekter, legger vi anleggstiden til nettene når det er minst trafikk. Vi har forståelse for at arbeid langs vegen kan være krevende for trafikantene. Men da er det samtidig viktig å minne om at det er nettopp dem vi gjør jobben for, slik at vi skal kunne ha trafikksikre veger også i fremtiden, presiserer Bodvin, og legger til:

– Vi oppfordrer alle som ferdes i trafikken om å ta hensyn til våre entreprenører. De er der for å gjøre vår hverdag i trafikken trygg og framkommelig, og også de har noen de skal hjem til.

Av de 78 tunnelene i denne kontrakten, er det 16 som har to løp. Det er altså totalt 94 tunnelløp som er omfattet av dette oppdraget.

Kartet viser hele kontraktsområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.