Prosjektnyheter

Inngår grønt kunnskapssamarbeid

Bildet: Administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Kari Sandberg. Foto: EBA

Grønn Byggallianse inngår kunnskapssamarbeid med den største bransjeforeningen i Byggenæringens Landsforening for å kutte klimagassutslippene i bransjen og øke entreprenørenes kompetanse om bærekraft.

EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) har satt seg et strategisk mål om at utslippene fra bygg- og anleggssektoren skal reduseres med 50% innen 2030.

Som et ledd i dette har EBA inngått en samarbeidsavtale med Grønn Byggallianse. Avtalen innebærer at Grønn Byggallianse skal bidra med kompetanseheving og rådgiving innen bærekraft.

– I vår strategi og arbeid med å få ned klimagassutslippene trenger vi mer kunnskap. Grønn Byggallianse er en fag-HUB på bærekraft for bygge- og eiendomssektoren. Vi er glade for å kunne samarbeide og er sikre på at kunnskapen de har vil være nyttig inn i vårt arbeid, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, i en pressemelding.

– Klimatiltak må være kunnskapsbaserte

Avtalen er en del av EBA sin strategi med økt klimafokus i kurs og opplæringstiltak.

Med sine 260 medlemmer er EBA den største bransjeforeningen i Byggenæringens Landsforening. Medlemmene strekker seg fra små håndverksbedrifter til de største entreprenørene.

Flere av disse er også medlem i Grønn Byggallianse, som tilbyr dybdekunnskap om bærekraft til sine medlemmer. Grønn Byggallianses medlemmer representerer hele verdikjeden og gjennom samarbeidet vil EBA blant annet få innblikk i hva deres kunder vil etterspørre på miljøområdet framover. 

– EBA og Grønn Byggallianse har et felles mål om økt bærekraft. Gjennom å samarbeide hindrer vi dobbeltarbeid og kan samle og styrke miljøkunnskapen ett sted. Klima- og miljøtiltak må være kunnskapsbaserte, noe vi vil bidra til gjennom vår 20-årige kunnskap og erfaring på området. Til gjengjeld vil vi ha stor nytte av EBAs praktiske erfaring om hvor skoen trykker ute i prosjektene, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.