Aktuelt

Går for karbonfangst på Klemetrud

Bildet: Statsråden signerte onsdag statsstøtteavtalen. Fra venstre CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås, konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og styreleder i Celsio Liv Monica Stubholt.

29. juni signerte olje- og energiminister Terje Aasland støtteavtalen som sikrer realisering av karbonfangst på Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetrud i Oslo.

Signeringen markerer at den norske staten, Oslo kommune og Celsios eiere, Hafslund Eco, Infranode og HitecVision, nå realiserer verdens første anlegg som fanger CO2 fra avfallsforbrenning.

Detaljprosjektering starter

– Med dagens signering vil staten, Oslo kommune og Celsio sammen realisere verdens første karbonfangstanlegg på avfallsforbrenning. Oslo vil med dette kunne oppnå byens ambisiøse klimamål og demonstrere for Europas byer hvordan CO2-utslipp fra ansvarlig avfallshåndtering kan kuttes, uttalte en stolt CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

Celsios avfallsforbrenningsanlegg er kommunens største utslippspunkt av CO2 og står alene for 17 prosent av kommunens CO2-utslipp. Uten karbonfangst vil det ikke være mulig å nå Oslo kommunes ambisiøse klimamål.

– Jeg vil takke alle som har bidratt til at vi har kommet til dagens beslutning. Det er på grunn av deres innsats vi er her i dag. Nå står vi klare til å starte byggingen på Klemetsrud sammen med våre samarbeidspartnere. Detaljprosjekteringen starter nå, og allerede i august i år vil de første fysiske arbeidene starte. I 2026 gleder jeg meg til å invitere til den offisielle åpningen, og oppstarten, av Oslos viktigste klimatiltak, uttalte konstituert administrerende direktør Knut Inderhaug.

Større robusthet

– Realiseringen av prosjektet betyr mye for byen vår og klimaet. I tillegg er prosjektet et viktig bidrag til å skape en ny grønn industri. Prosjektet bidrar til betydelig kunnskapsdeling i inn- og utland, både teknologiutvikling og leverandørutvikling, avslutter Inderhaug.

Dagens signering vil både styrke den norske stats CCS-prosjekt ̶ Langskip og demonstrere for avfallsforbrenningsanlegg i Norge og Europa hvordan store utslippskutt kan gjennomføres med CCS (Karbonfangst og lagring). Langskip demonstrerer med fangstanleggene i Oslo og Brevik at Northern Lights er klar for å håndtere fanget CO2 fra større industrielle utslippspunkt i Europa. Realiseringen av de to fangstprosjektene vil også gi en langt større robusthet i hele verdikjeden, og vil i tillegg gi en lavere kostnad per enhet lagret CO2. 

Støtteavtalen

Totalkostnaden for realisering av karbonfangst ved Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud er i støtteavtalen satt til NOK 9,1 milliarder . Gjennom støtteavtalen bidrar den norske staten med NOK 3,08 mrd. over ti år. Dette inkluderer støtte til drift, men er ikke inkludert transport og lagring hos Northern Lights. Oslo kommune investerer direkte, gjennom preferanseaksjer i Hafslund Oslo Celsio, NOK 2,1 mrd. Celsio investerer selv NOK 3,92 mrd. i det som kan bli det første av mange fangstanlegg i inn- og utland.

Fremveksten av karbonfangstprosjekter

De senere år har det blitt startet opp en rekke prosjekter for karbonfangst, evt. karbonfangst og lagring i Norge og utlandet. Allerede i 2020 pekte Klimakur på enkelte norske byer de neste forbrenningsanleggene med karbonfangst, men siden den gang er en rekke initiativer dukket opp. I Europa er det en økende grad av aksept for avfallsforbrenning med karbonfangst. Noen skandinaviske byer er i planleggingsfasen, og i Europa er det ca. 500 tilsvarende anlegg som på Klemetsrud. Det er i tillegg behov for ytterligere anlegg for å håndtere et kommende EU forbud mot deponering.

Endelig investeringsbeslutning

Tirsdag 28. foretok styret i Celsio den endelige investeringsbeslutningen for realisering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud i Oslo. Styrebeslutningen var den siste av selskapets interne beslutninger før støtteavtalen med staten kunne komme på plass.