Nyheter

Byggestartsindeksen – industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser byggestarts indeksen for juli 2022.

En nedgang fra forrige måned på 1,2 prosent viser at det er vilje. Investeringen i byggestarts indeksen for samme måned siste år har økt med 24,9 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 6,9 milliarder kroner pr. mnd. viser tallene fra Byggfakta.

Grafen bygger på tall hentet bra Byggfakta sin byggestarts indeks med tall oppdatert til og med juli 2022. Tallene viser hva som er registrert måned for måned. Figuren over viser at prosjektene innen denne kategorien har hatt en jevn og fin oppgang i hele perioden. Grafen har stagnert i slutten av perioden.