Prosjektnyheter

Borgafjellet barneskule er overlevert

Bildet: Borgafjellet barneskule. Foto: HENT AS

AKTUELLE PROSJEKTER: HENT har bygd Borgafjellet barneskule med utstrakt bruk av massivtre. Nå er den flotte skolen i Bjørnafjorden kommune overlevert til avtalt tid.

Av Bjørn Laberg

– Bjørnafjorden kommune er veldig godt fornøyd med at det ble HENT som utførte dette oppdraget. Skolen har blitt det vi ønsket at den skulle bli, den har gitt et løft til området og uteområdet kommer til å bli en sosial møteplass. Dette har vi klart takket være godt samarbeid, ryddig organisering og god dialog, forteller Ole-Håkon Sælen, prosjektleder i Bjørnafjorden Kommune.

Massivtre på alle flater

Borgafjellet barneskule utmerker seg med utstrakt bruk av massivtre. Ytterveggene, innerveggene, etasjeskillene, tak, trapper, rekkverk og bærende innervegger er i massivtre. Selv ikke-bærende innervegger er kledd i massivtreoverflate. Dette for å få best mulig inneklima i barneskolen. Overflatene er også behandlet i et spesialprodukt, slik at treet får bedre pustemuligheter. 

Viktig med godt inneklima

For Bjørnafjorden kommune har inneklima vært svært viktig. I tillegg til bevisst bruk av massivtre har barneskolen hybrid ventilasjon som ventileringsmetode. Det innebærer både mekanisk- og naturlig ventilasjon. Den naturlige ventilasjonen skjer gjennom motoriserte vinduer med nøye planlagte åpne/lukke-mønstre i alt fra klasserom, fellesareal og kontor. 

Barneskolen er vedlikeholdsvennlig og bygd for framtiden. Blant annet har barneskolen valgt Microshade som solskjerming, en solskjerming som er integrert i glasset på skolens vinduer og glassfasader.  I tillegg har barneskolen solceller på taket. 

Tomten hadde i utgangspunktet utfordrende grunnforhold. Uteområdet ble derfor planlagt ut fra vannsituasjonen på tomten. Terrenget er opparbeidet med integrert flomsikring og -håndtering. Blant annet er fotballbanen nedsenket i terrenget, og vil ved en flomsituasjon fungere som fordrøyningsbasseng. I tillegg har tomten fordrøyningsmagasin for å håndtere overvann fra harde flater.

Høy trivsel og lavt konfliktnivå

HENT er veldig fornøyd med barneskolen vi har bygd sammen med alle samarbeidspartnere.

– Vi har lyktes med HMS, kvalitet, service og samarbeid, vi har satt prosjektet i sentrum og jobbet mot ett og samme mål, forteller prosjektleder i HENT, Erik Morken. 

Prosjektlederen trekker også frem at trivselen i prosjektet har vært høy og konfliktnivået lavt.

– Byggherre har hatt klare og tydelig forventninger til det som skal bygges og har hatt kvalitet og gjennomtenkte løsninger i fokus. Dette har vi opplevd som positivt da det gir god forutsigbarhet og reduserer risikoen for uenigheter gjennom hele prosjektet, avslutter han.

Bildene: Borgafjellet barneskule utmerker seg med utstrakt bruk av massivtre. Ytterveggene, innerveggene, etasjeskillene, tak, trapper, rekkverk og bærende innervegger er i massivtre. Foto: HENT AS

FAKTA:

Tiltakshaver: Bjørnafjorden kommune

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: LINK arkitektur

Landskapsarkitekt: WEGLO DESIGN 

RI Elektroteknikk: Arna & Åsane Rørleggerservice AS

RI Byggeteknikk: Degree Of Freedom AS

Kontraktstørrelse: 203 MNOK

Byggeperiode: januar 2020 – august 2021

Bærekraft: massivtre, miljøeffektiv byggeplass, solceller, og energimerke A.

Areal:  7100 m2

Innhold: Skole i massivtre med 2 paralleller. Inneholder klasserom og grupperom, garderober, gymsal, diverse administrasjonsarealer og et åpent areal over to plan med kantine. Hybridventilasjon og andre tekniske løsninger har gitt en miljøriktig skole både med hensyn til ytre og indre miljø. Prosjektet har hatt en omfattende masseutskifting på tomten I tillegg er tomten flomsikret etter skjerpede krav fra NVE.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.