Prosjektnyheter

Behov for ny brannstasjon i Bamble

Foto: GBR/Bamble kommune

AKTUELLE PROSJEKTER: SWECO inviterer til konkurranse om forprosjekt for ny brannstasjon til Grenland brann og redning i Bamble.

Av Bjørn Laberg

Grenland brann og redning (GBR) ble formelt etablert som et nytt felles brannvesen fra 1. januar 2021. Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kommune som har vedtatt en felles brann- og redningsberedskap.

Den nye organisasjonen vil hovedsakelig dekke 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Endringen innebærer at det i løpet av 2023 vil det stå ferdig en ny brannstasjon i Grasmyrbakken med en døgnkasernert styrke, denne vil dekke Bamble, sjøtjeneste og søndre del av Porsgrunn.

Den nye brannstasjon skal huse brannvesen, båtberedskap, interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) og feiervesen. Beredskap, logistikk og HMS er viktige suksesskriterier i utforming og design. Forprosjektet skal ta utgangspunkt i skisser fra konseptstudie og utvikle prosjektet videre som beskrevet i trinnmodell i tett samarbeid med fremtidig bruker.

Prosjektet er planlagt gjennomført med en prosjekteringsgruppe, som skal utvikle forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise. Neste fase, detaljprosjektering, vil utføres som del av totalentreprise og prosjekteringsgruppe er planlagt tiltransporteres totalentreprenør og skal tilbys som en opsjon som kan utløses av tiltakshaver.

Om prosjektet:

• Under oppdrag eksponeres personell og materiell for forurensning. Utforming og design av bygget skal ivareta behovet for ren/skitten sone og fjerning av denne forurensingen i størst mulig grad.

• Mottak av publikum for undervisning/demo er også en viktig aktivitet.

• Bruken av bygget krever at det utformes robust og med fleksibilitet med tanke på fremtidig utvidelse og utvikling av virksomhet.

• Det skal tilrettelegges for fysisk trening og trening på oppdrag ved moderne og tilpassede fasiliteter for dette både innendørs og utendørs.

FAKTA:
Fylke: Vestfold og Telemark
Kommune: Bamble
Oppdragsgiver: SWECO Norge
Verdi: 140 millioner kroner, eks. mva.
Ferdigstillelse: Innen utgangen av 2. kvartal 2023

Tilbudsfrist: 28. januar 2020

Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / GBR / SWECO

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.