Prosjektnyheter

Asker kommune søker rådgivere

Illustrasjonsbilde: Getty Images

AKTUELLE PROSJEKTER: Asker kommune utlyser konkurranse om rammeavtale på ulike rådgivertjenester.

Av Bjørn Laberg

Asker kommune ønsker å inngå rammeavtaler med 3 – 4 leverandører, innen følgende fagområder:

1. Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

2. Rådgivende ingeniør bygningsfysikk (RIBFy)

3. Rådgivende ingeniør brann (RIBr)

4. Rådgivende ingeniør miljø (RIM)

5. Rådgivende ingeniør akustikk (RIAKU)

6. Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

7. Rådgivende ingeniør VVS (RIV)

8. Rådgivende ingeniør vann, avløp og overvann (RIVA) for byggprosjekt (i motsetning til rene VA-prosjekt)

Rammeavtalen skal dekke Bygg-rådgivertjenester innen følgende entrepriseformer:
• totalentreprise
• generalentreprise
• samspillsentreprise
• delte entrepriser

Rammeavtalen har en varighet på 2 år med ensidig opsjon for oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 2 år, med 1 år av gangen. Rammeavtalen opphører automatisk uten oppsigelse når avtalen har løpt i 4 år.

Rammeavtalens antatte verdi, for alle fagområder samlet, er 3 – 10 millioner kroner, eks. mva per år.

Tilbudsfrist: 23. juni 2021

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.