Produktnyheter

ACT Logimark endrer forretningsidé

En Cobot er en fleksibel og brukervennlig samarbeidende robot, som kan installeres uten omfattende sikringstiltak (som er vanlig ved installasjon av større roboter).

Nå omfatter ACT Logimark sitt leveringsprogram også Coboter (samarbeidende roboter), til bruk for automatisering av blant annet merkeprosesser og palletering i ulike bedrifter.

Siden selskapets etablering i 1990, har ACT Logimark hatt fokus på leveranser av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og paller. Etter at selskapet i 2020 ble partner i Norsk Cobot Senter, og utvidet sitt leveringsprogram til å omfatte leveranser av Coboter, har selskapet med 31 års erfaring, utvidet sin forretningsidé til å inkludere automatisering; ACT Logimark er leverandør av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing, kontroll og automatisering.

Løsninger for pallen
– Vi har i løpet av 30 års aktivitet i Norge etablert en vesentlig kundebase. Undersøkelser blant kundene og i markedet for øvrig, viser at både små og store bedrifter har interesse for, og ser nytten av, automatisering. Fordi vi er en ledende leverandør av blant annet etiketteringsmaskiner og løsninger for merking og kontroll av paller, er vårt fokus først og fremst rettet mot bedrifter som ønsker å automatisere prosesser forbundet med paller, sier Morten Mathiesen, daglig leder i ACT Logimark, i en pressemelding.
ACT leverer løsninger for pallen fra det øyeblikket den blir «født», enten ved symbolmerking på paller i tre og/eller ved bruk av RFID-tags og strekkode-etiketter på paller i plast (Norsk Lastbærer Pool). 

Hovedpartner til GS1 Norge 
– Når pallen fylles med ulike produkter i D-pak, leverer vi manuelle og/eller helautomatiske løsninger for merking av D-pak og paller. Merkingen av D-Pak kan gjøres med våre blekkstråleskrivere eller etiketteringsmaskiner, mens merking av paller gjøres med etiketter i henhold til GS1-standard. ACT Logimark er for øvrig en av hovedpartnerne til GS1 Norge, fortsetter Mathiesen.
I tillegg til å levere komplette løsninger for merking av paller (maskinvare og programvaren LogiFlow), har vi tatt frem løsning for kontroll av pallens innhold ved utekspedering fra lager. En av våre kunder så seg lei på at paller de visste var korrekt lastet, ofte ble registeret med manko hos mottaker. 
– Vår løsning LogiFlow Vision, består av blant annet av automatisk visuell dokumentasjon av pallen når den er plassert i plastvikleren, men før den plastes. Bildefilen knyttes automatisk opp mot pallens SSCC-nummer og lagres i kundens ERP-system, eller i en egen skylagring. Systemet sjekker også pallens innhold opp mot pakkseddel ved utskipning, og gir dermed garanti for at innholdet er på plass ved levering. Ved melding om mangler, vil man enkelt kunne hente bildefilen fra systemet, og sjekke mot kundens henvendelse, sier Mathiesen. 

Automatisert palletering
Som partner i Norsk Cobot Senter, har ACT Logimark utviklet en helautomatisk løsning for palletering, EasyPallet. Dette er en fleksibel løsning som håndterer kartonger med vekt inntil 10 kilo, og som enkelt kan flyttes mellom pakkelinjer i bedriften. En Cobot er en fleksibel og brukervennlig samarbeidende robot, som kan installeres uten omfattende sikringstiltak (som er vanlig ved installasjon av større roboter). Dette gjør bruksområdet stort og betyr at investeringen kostnadsmessig blir lav. Coboten automatiserer og forenkler gjentagende og monotone prosesser som i dag ofte blir utført av mennesker. Det er flere fordeler med å sette inn en Cobot, den ansatte som tidligere utførte slik type arbeid, kan gå over til mer inspirerende og utfordrende oppgaver, og det kan bidra til verdiskapning i bedriften ved å redusere feil og å øke produktivitet og kontinuitet.

Kjøp eller leie
ACT Logimark har registrert økende etterspørsel etter leieavtaler på for eksempel merkemaskiner, og har i lys av dette etablert en egen avdeling, ACT Maskinutleie, hvor maskiner og utstyr som inngår i ACTs leveringsprogram kan leies fra én uke og inntil 5 år.
– Denne type leieavtale kan omfatte leie av selve maskinen og leveranse av aktuell reksvista som blekk og etiketter samt service og support. Noen av selskapets største og eldste kunder har inngått leieavtaler som løper i perioder på 5 år. Vi har klart seg godt gjennom koronapandemien, og både ACT Servicesenter og selskapets IT-avdeling er styrket med nye medarbeidere, sier Mathiesen avslutningsvis.

Om ACT Logimark AS
ACT Logimark AS er en del av ACT Gruppen. ACT Gruppen leverer innovative løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og lastbærere til industrien i Skandinavia. Selskapet er en av Norges eldste leverandører av blekkstråleskrivere, og har eget ACT Servicesenter som installerer og utfører service i hele landet. Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger (software, maskiner og prosjektledelse) knyttet til merking, sporing, kontroll og automatisering. Vi leverer til nær sagt alle bransjer, og har for eksempel Orkla, Moelven, Mesterbakeren, Insula og Bewi Norplasta på kundelista.