Aktuelt

Vossloh vinner rammeavtale om sporveksler i Norge

Illustrasjonsbilde

Vossloh Nordic Switch Systems AB, Nordens ledende leverandør innen sporteknologi, har vunnet en omfattende rammeavtale med Bane NOR.

Leveransen starter allerede i tredje kvartal 2021. Kontrakten har en initial løpetid på to år, men har forlengelsesopsjoner for ytterligere seks år – frem til 2029. Ordrevolumet anslås å ha en verdi på over EUR 80 millioner for hele kontraktstiden.

– Rammeavtalen har strenge bærekraftskriterier, og vi er derfor svært glade over at vi klarte å overbevise Bane NOR også på dette området, og at vi dermed kan videreføre vår lange og gode forretningsrelasjon, sier Bertrand Gryspeert, administrerende direktør i Vossloh Nordic Switch Systems AB, ien pressemelding.

Bane NOR forvalter det totalt 4200 kilometer lange jernbanenettet i Norge, og avtalen med Vossloh omfatter først og fremst levering av sporveksler for konvensjonelle jernbanelinjer samt utvikling av et nytt sortiment for linjer med høyere aksellast.

Digitalisering og prediktivt vedlikehold

– Rammeavtalen understreker vår sterke markedsposisjon i Nord-Europa, og det nære samarbeidet med Bane NOR åpner også for ytterligere vekstpotensial hos oss, sier Bertrand Gryspeert.

I årene som kommer, planlegges det betydelige investeringer innen digitalisering og databasert overvåking av det norske jernbanenettet.

– Med vår systemiske forståelse av jernbanen og en unik produkt- og serviceportefølje er vi den perfekte partneren når det gjelder tilstandsbasert preventivt og prediktivt vedlikehold, sier Bertrand Gryspeert.

I avtalen inngår også levering av prefabrikkerte sporvekselmoduler på spesielle vekseltransportvogner. Disse vil bli levert just-in-time fra Vosslohs fabrikker. Avtalen omfatter dessuten et omfattende utvalg av reservedeler til alle eksisterende sporveksler i det norske jernbanenettet.

Virksomhet i over 85 land

Vossloh er et globalt foretak med heldekkende kompetanse innen alt som gjelder moderne sporteknologi, og Vosslohs produkter brukes i over 85 land. Konsernet er organisert i tre divisjoner – Core Components, Customized Modules og Lifecycle Solutions. Vossloh Nordic Switch Systems inngår i divisjonen Customized Modules med virksomhet i Ystad og Örebro. I Sverige har Vossloh Nordic Switch Systems en personalstyrke på cirka 150 personer som har spesialisert seg på utvikling, produksjon og distribusjon av sporveksler.