Nyheter

Vokser på automatisk miljøovervåking

Målebøyer fra Cautus Geo gjør automatisk overvåking flere steder, også her i indre havn i Oslo.

Overvåking av vann og miljø er i sterk vekst for Cautus Geo og bidrar til rekordår. – Over forventningene, sier daglig leder Atle Gerhardsen.

Siden 2009 har Cautus Geo bygget en sterk posisjon innen overvåking av naturfarer. Det er fortsatt et sterkt ben for selskapet som også er engasjert i flere store bygge- og anleggsprosjekter.

I 2014 gikk Cautus Geo for første gang inn på vann- og miljøovervåking. Det startet beskjedent. Det året fikk Cautus Geo et mindre oppdrag på Kadettangen i Oslo. Selv om oppdraget var lite, så var det samtidig starten på noe nytt og på det som senere er blitt en sterk vekst innenfor vann og miljø.

– Fra den gang til i dag har vi bygget en sterk posisjon innen automatisk vann- og miljøovervåking og styrket oss med ny kompetanse, utviklet nye systemer og investert i utstyr, sier Atle Gerhardsen.

Dobling på miljø
Vann og miljøovervåking er blitt viktig for Cautus Geo. Veksten de siste to årene har vært formidabel. I fjor ble vann og miljøområdet nær fordoblet.

– I dag har vi solid kompetanse innenfor miljøovervåking. Våre systemer er godt tilpasset for automatisk overvåking, datafangst og en webløsning som gir alarmer om grenseverdier brytes, som for andre områder vi jobber innenfor. I dag er vi godt rustet for videre satsing innenfor vann og miljø, sier Gerhardsen.

Oppbygging av utstyr i skreddersøm for overvåking innen vann og miljø omfatter både en spesialrigget båt, flere målebøyer, turbiditetssensorer, multiprober og strømmålere.

Antall prosjekter innenfor vann og miljø er økt fra to i 2017 til 30 i fjoråret. Geografisk er de spredt over store deler av landet i tillegg til Svalbard og Finland.

Satset i nedgangstid
– Ved inngangen til sommeren hadde jeg ikke sett for meg at 2020 skulle gi det andre rekordåret på rad, sier Gerhardsen.

I 2019 omsatte Cautus Geo for 37 millioner. Det var solid rekord etter sterk vekst.

– Korona traff også oss. Rundt oss var mange bedrifter nødt til å permittere. Vi var i en annen situasjon og valgte en annen strategi. Vi brukte nedgangstiden til å utvikle våre tjenester og produkter slik at vi skulle stå sterkere når etterspørselen tok seg opp på nytt. For oss var det en god strategi, sier Gerhardsen.

2020 har vært et år med store svingninger. Selskapet laserte en nyutviklet radar for skredovervåking, nye loggere, oppgraderte Cautus Web, utvidet med flere ansatte og utvidet lokalene.

– Lokalene på Lysaker ble for trange. Heldigvis kunne vi utvide i samme bygg. Nå har vi hele første etasjen i Arnstein Arnebergsvei 28, sier Gerhardsen.