Infrastruktur

Viktig å satse på lærlinger i usikre tider

Sju lærlinger og en daglig leder som trives godt i arbeidshverdagen i Råde Graveservice AS. Fra venstre: David Vastveit, daglig leder Knut Magnus Hvidsten, Mikkel Svendsen, Casper Jensen, Kristian Sandaker, Sebastian Ekeberg, Anders Lundberg og Ole Christian Langvik. I gravemaskinen: maskinfører Kent Werner Myklebust. Foto: Odd Borgestrand

– Midt i Korona-pandemien har Råde Graveservice AS valgt å satse ekstra sterkt på lærlinger, forteller daglig leder Knut Magnus Hvidsten.

Av Odd Borgestrand

Totalt har Råde Graveservice AS sju lærlinger inne i sitt rekrutteringsprogram, der tre kommer fra Tomb videregående skole i Råde og fire fra Kalnes videregående skole i Sarpsborg.

Flere ulike fag
Ole Christian Langvik skal bli anleggsgartner. Mikkel Svendsen, Kristian Sandaker og Anders Lundberg satser på en framtid som anleggsrørleggere, mens Casper Jensen, Sebastian Ekeberg og David Vastveit er på god vei mot å bli maskinførere. Felles for alle sju er at de stortrives i Råde Graveservice AS og føler seg inkludert i de ulike arbeidsfellesskapene i bedriften.

18-åringen Sebastian Ekeberg er den yngste av lærlingene og startet læretida i sommer. Han er helt klar på at han vil bli maskinfører. Han føler seg godt ivaretatt i arbeidslaget og blir satt til en rekke ulike oppgaver, fra rørlegging i grøft til gravemaskin- og dumperkjøring. 

– Råde Graveservice AS er et solid og fint firma å jobbe i, og jeg får god oppfølging av de fast ansatte. De er veldig tydelig på at vi skal gjøre en skikkelig jobb. Det er dårlig butikk å gjøre samme jobb to ganger fordi det ble slurvet. Den holdningen setter jeg pris på, sier Sebastian.

– Vi har funnet vår plass i grøfta, slår denne trioen fast: Kristian Sandaker, Mikkel Svendsen og Anders Lundberg satser på en framtid som anleggsrørleggere. Foto: Odd Borgestrand.

Mange spennende oppdrag
Ole Christian Langvik er klar på at han vil bli anleggsgartner, og skal ta fagbrev til sommeren. Denne høsten har han fått være med på flere spennende oppdrag på forskjellige bygg- og anleggsprosjekter og kan gjerne tenke seg å fortsette i Råde Landskap, som er en av avdelingene i Råde Graveservice.
– Det har vært en allsidig læretid for meg. Erfarne fagfolk har lært meg mange teknikker og har gitt meg fine utfordringer. -De slipper meg ikke før jeg har løst koden, og det er slik jeg gjerne vil ha det, sier han.

Mikkel Svendsen gleder seg også til å fullføre utdannelsen til sommeren.

– Læretida i Råde Graveservice AS har vært allsidig og fin. Jeg har hatt flotte kolleger som har vært opptatt av å gi meg et best mulig grunnlag for å bli en dyktig anleggsrørlegger. Jeg er blitt lært opp til å være nøyaktig i jobben, og det føler jeg gjennomsyrer holdningen i hele selskapet. Jobber du i Råde Graveservice, skal du være stolt over det du gjør, selv om det er langt under bakken, smiler han.

Lærlingene en ressurs
– Vi har behov for nye medarbeidere innen alle disse fagene, og ser på lærlingene som en god ressurs og en investering for framtida. Dessuten er det viktig for oss å gi motiverte ungdommer muligheten til å realisere sine ønsker og drømmer, enten det er som grunnarbeider, anleggsrørlegger eller anleggsgartner. Det er viktig å understreke at disse sju lærlingene på ingen måte er en belastning, – heller tvert imot. De er med å produsere ute på våre anlegg hver eneste dag. Her handler det om mer enn «se og lær». De vil gjerne bidra, og det får de også lov til i fullt monn. Det er viktig at de blir satt til varierte oppgaver, slik at de opparbeider seg en allsidig kompetanse, sier daglig leder i Råde Graveservice, Knut Magnus Hvidsten, til Byggfakta.

Jenter er velkommen
Hvidsten håper å få en bedre kjønnsbalanse blant lærlingene ved neste korsvei.
– Generelt er det for få jenter innen bygg og anlegg, og vi ser absolutt verdien av å få inn flere jenter,og de er absolutt velkommen inn i bedriften vår, sier han. Det hadde vært flott å få inn flere jenter på våre anleggsprosjekter. I dag er det to dyktige kvinner som jobber fast i Råde Landskap, og vi har også en kvinnelig stikker, forteller han.

Råde Graveservice AS er blant MEF-bedriftene som har en god ordrereserve, og Hvidsten håper å kunne tilby fast jobb til så mange som mulig av de dyktige lærlingene som nå er inne i sitt utdanningsløp. 

Skjer mye i Østfold
– Bransjen vår er også inne i en tid preget av stor usikkerhet, men jeg tror vi skal komme gjennom pandemien med fortsatt trygge arbeidsplasser. Det skjer mye i vårt lokalområde både når det gjelder bygg og anlegg. Dessuten er det et voldsomt etterslep innen vei, vann og avløp, og derfor mener jeg det er lyse utsikter for disse lærlingene, sier lederen i Råde Graveservice AS.

– Dessuten er jo en av fordelene med lærlingeordningen at vi kan forme hver enkelt etter vårt behov og gi dem utviklingsmuligheter og en sosial ramme som de trives med. Her mener jeg vi har lykkes i stor grad. Jeg vil berømme de faste medarbeiderne våre som tar ansvar for kompetanseoverføring til lærlingene.  Stadig flere byggherrer krever dessuten at vi har lærlinger i bedriften, og vi er blant de Østfoldbedriftene som har undertegnet en avtale med Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget hvor vi garanterer lærlingeplass. Kort sagt er disse ungdommene med å skape et godt arbeidsmiljø og de bidrar til kompetanseheving også blant de ansatte gjennom sine mange «hvorfor» og «hvordan», mener Hvidsten.