Nyheter

– Vi trenger en bredere verktøykasse for fallunderlag

Oslo kommune og Bergen kommune ønsker et fast fallunderlag som både er miljøvennlig, universelt utformet og som ivaretar driftshensyn. Foto: Finn Ståle Felberg / Oslobygg KF

Oslobygg KF lyser ut en før-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye bærekraftige, brukervennlige og driftssikre fallunderlag.

Opptil fem leverandører vil få støtte til design- og konseptutvikling, og videre via prototyper fram til testing. Oslobygg, Bymiljøetaten i Oslo og Bergen kommune står bak den før-kommersielle anskaffelsen, som har fått 10 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd. Kommunene har en felles ambisjon om å komme videre og fase ut gummibaserte fallunderlag, som i dag er svært utbredt.

sikre tilgang til leken

– Vi ønsker å utfordre markedet til å utvikle nye løsninger. Vi trenger en bredere verktøykasse for fallunderlag, og har behov for et nytt produkt – et fast dekke som både er miljøvennlig, universelt utformet og som ivaretar driftshensyn. Det vil sikre tilgang til leken for et stort mangfold av brukere, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Markedet for kommunale fallunderlag bare i Oslo og Bergen, utgjør årlig i størrelsesorden 20-30 millioner kroner, med omtrent 10 000-20 000 m2 installerte dekker. Potensialet i det norske markedet anslås å være på opp mot 100 millioner kroner årlig.

bred tverrfaglig kompetanse

– Bergen og Oslo er to av landets største kommuner, med stor innkjøpsmakt, et sterkt miljøengasjement og en bred tverrfaglig kompetanse. Vi håper derfor at så mange som mulig vil delta i konkurransen, sier Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten, Bergen kommune. Premissene for nye fallunderlag er at de ikke skal utgjøre noen risiko for miljøet, tilfredsstille tilgjengelighetskrav, og ha lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Interesserte leverandører må levere tilbudet sitt med en idéskisse innen fristen onsdag 3.mai kl. 12.00. Fem leverandører med samarbeidspartnere velges ut til å delta i konkurransen, som gjennomføres i tre faser frem til høsten 2026.

tilbudsmøte fredag 17. mars

I den første fasen får hver leverandør minimum 500 000 kr til design- og konseptutvikling. Tre går videre til andre fase, hvor de støttes med minimum 1 000 000 kr til å utvikle prototyper. I den tredje fasen går to leverandører videre til testing av prototypene, og får minimum 1 500 000 kr i støttesum hver.

Oslobygg KF inviterer til et åpent digitalt tilbudsmøte fredag 17. mars kl. 09.00 – 11.00, for en gjennomgang av konkurransegrunnlaget, og for å svare på eventuelle spørsmål om konkurransen.

Prosjekteier: Oslobygg KF
Samarbeidspartnere: Bymiljøetaten i Oslo og Bergen kommune
Varighet: Sommer 2023 – høst 2026
Norges forskningsråd støtter prosjektet med 10 millioner kroner