Aktuelt

– Vi må ha mer gjenbruk av bærekraftige materialer

Bildet: Nicholas Klokholm. Foto: Lasse Gammeljord

KRONIKK: – For å skape en sterkere sirkulær byggeøkonomi i Norge vil bruk av lean konstruksjon- og byggemetoder være en sentral ingrediens.

 Av Nicholas Klokholm, distriktssjef for Norden, DACH, Frankrike, Italia Spania og Øst-Europa hos Autodesk Construction Solutions.

Historisk har det vært sterk tradisjon for gjenbruk i byggebransjen. Rev man et bygg for to hundre år siden var det en selvfølge å gjenbruke så mye som mulig av materialer som stein og tømmer. Mens i dag, i betong- og stålkonstruksjonens tid, har vi lagt til oss vanen om å sende nesten alt til deponi. Globalt er det kun 6 % av byggematerialene som gjenbrukes, og det i en industri som står for 40 % av de totale CO2-utslippene. Skal vi bidra til å nå internasjonale klimamål er en ny tilnærming til gjenbruk et fornuftig sted å starte.

Klimaendringer forårsaker blant annet utfordringer i globale værmønster og påvirker direkte hvordan vi kan leve. Som bransje må vi gjøre mer for å inkludere sirkulære målsettinger og rutiner i våre prosjekter. Skiftet fra en «bygg og kast»-tilnærming, til design for gjenbruk har tatt tid. Likevel er det mange byggefirmaer som nå legger mer ressurser i å designe med gjenbruk i tankene, og stadig flere følger etter.

På Sør-Vestlandet rives nedlagte oljeplattformer for et nytt liv i den sirkulære økonomien. Disse gigantiske konstruksjonene, plassert på kaiene i Stord, blir sakte tatt fra hverandre. Opptil 98 % av de totalt 40 000 tonnene med struktur kan vise seg egnet for resirkulering. Denne verdifulle øvelsen er det mye vi kan lære og bli inspirert av. Med titusenvis av tonn høykvalitetsstål som demonteres, er ambisjonen at materialet skal gjenbrukes på nye oljeplattformer, samt til andre industrikonstruksjoner og havvindmøller. Anslagene viser oss at ett kilo resirkulert stål kan generere alt fra 60 til 70 % mindre klimagassutslipp, enn produksjonen av ett kilo nytt stål.

De siste årene har det vært en klar trend i retning av mer energieffektive bygg, samtidig som mange har fått øynene opp for mer bærekraftig byggepraksis. Parallelt med disse utviklingene dukker det opp nye, komplekse utfordringer i prosjekteringsfasen av et prosjekt. Kunder, eiere og stakeholdere må forstå fordelene ved å jobbe annerledes rundt sirkularitet og bærekraft for å kunne frigjøre økt finansiering i en tidlig designfase. Da handler det om å få en annen forståelse av byggenes driftslivssyklus og understøtte verdien av å bruke mer resirkulerte materialer.

For å skape en sterkere sirkulær byggeøkonomi i Norge vil bruk av lean konstruksjon- og byggemetoder være en sentral ingrediens. En mer moderne produksjon vil kunne minimere avfallsmengder og øke prosjektenes kvalitet, støtte det viktige bærekraftarbeidet og samtidige gi bedre resultater for kundene. For å oppnå dette blir tilgang til mer og bedre data selve nøkkelen. Med et felles datamiljø får teamene nyttiggjøre seg av sanntidsinformasjon og effektivisert prosessene rundt design og konstruksjon. I sum vil det skape bedre og mer bærekraftige prosjekter, og sannsynligvis økt lønnsomhet som en hyggelig bieffekt.

Å sette opp data på riktig måte vil gi oss mange fordeler. Ved å koble data mer fritt kan vi bedre fange opp tilbakemeldinger fra bygningene og infrastrukturen, som igjen vil påvirke utviklingen av fremtidige bygninger og infrastruktur gjennom læring og deling av beste praksis. Nye, digitale verktøy, og økt bruk av data, vil medføre bedre beslutninger i en tidligere fase, bidra til at vi står sterkere rustet for økende materialkostnadene og sørge for at bransjen vår møter nye reguleringer og krav som kommer fra myndigheter og samfunnet rundt oss.