Varme og energi

– Vi har trolig halvert kostnadene på oppvarming og kjøling

Bildet: Nå ser Tanem og hans kolleger på flere muligheter for å øke produksjonen av grønn energi

Energisentralen er et sentralt anlegg på Ørland flystasjon. Løsningen er utviklet for å utnytte energi fra prosesskjøling til oppvarming av bygninger. Med dette konseptet blir varmeleveransen dekket av fornybar energi.

– endrede holdninger hos bruker

– Vi har trolig halvert kostnadene på oppvarming og kjøling, samtidig som flystasjonen har fått mange nye bygg. Måten vi produserer på er en del av forklaringen. En del av forklaringen er at vi har mye ny bygningsmasse, samt at vi har bedre muligheter til å fintune energiforbruket. I tillegg ser vi at endrede holdninger hos bruker har en positiv effekt på forbruket, sier områdeleder Aage Tanem, Forsvarsbygg eiendomsforvaltning.

– Vi vurderer solfangere, solceller og naturligvis en utvidelse av antallet brønner i brønnparken, sier Tanem.

konstant 2,5 megawatt effekt

Brønnparken, som består av 144 brønner, sørger for å ta imot overskuddsvarme om sommeren og returnere den til fjernvarmeanlegget om vinteren. Anlegget produserer konstant 2,5 megawatt effekt med varmeenergi og 221 kilowatt kjøling i form av isvann. Resterende behov dekkes med biodiesel. Anlegget er bygget for å dekke varme- og kjølebehov for alle nye bygg. Alle oljekjeler, som tidligere brukte fossilt brensel, er utskiftet. Dette gjør at det til sammen leveres grønn, fornybar energi til over 100 000 m2 bygningsmasse. Energisentralen ble tatt i bruk i 2017.