Nyheter

Vestby tar i bruk Altinn i høringsrunde

Planprogrammet for kommuneplanen i Vestby kommune sendes nå ut til 12.000 mottakere.

Kommune Norge går nye veier for å nå innbyggerne i høringsrunder. Vestby kommune er trolig blant de første i landet til å ta i bruk Altinn for å få tilbakemeldinger på planprogram for kommuneplanen.

Av Odd Borgestrand

Kommuneplanlegger i Vestby kommune, Lars Grimsgaard sier til Byggfakta at kommunen ønsker å nå ut til alle som blir berørt av den nye kommuneplanen som skal gjelde fra 2023 til 2034. Ved å ta i bruk den digitale løsningen «SvarUt» fra Kommunes Sentralforbund vil kommunen få nok en plattform i sin tjeneste for alle hjemmelsinnehavere, lag og foreninger i kommunen.

Ved siste rullering av kommuneplanen ble det fremmet noe kritikk av at grunneierne ikke var blitt direkte varslet med eget brev. Kravet er kunngjøring gjennom annonser i lokalavisene og på kommunens egne nettsider. Nå mener Grimsgaard at SvarUt-løsningen vil være en forbedring av systemet. De som har digitale postkasser får dette direkte inn på sin PC.

Bedre mulighet for medvirkning
Et viktig moment er nemlig hvordan kommunen skal sikre tilstrekkelig medvirkning i planprosessen.

Denne tjenesten kommer i tillegg til annonser i lokalavisene, oppdaterte hjemmesider og «vanlige brev» til personer som ikke har tilgang på Digipost eller andre digitale tjenester. 

-Det er ikke snakk om å ekskludere noen, men gi enda flere mulighet til å komme med sine innspill, understreker Grimsgaard.

I forbindelse med planprogrammet for kommuneplanen vil det bli sendt ut melding til 12.000 hjemmelsinnehavere i kommunen. De som har flere eiendommer får ett eksemplar for samtlige av sine eiendommer. Det blir også sendt ut til alle lag og foreninger, slik at de kan komme med sine innspill til planprogrammet.

Alle hjemmelshavere får brev
I brevet til mottakerne, som kommer enten digitalt eller som vanlig post, står det at planprogrammet foreslår hvordan arbeidet med rulleringen av kommuneplan skal gjennomføres.

Sentrale temaer er hva som er kommunens utfordringer og hvilke deler av kommuneplanen som bør endres.  Er det nye områder som bør legges inn på kartet? Kommunen er spesielt interessert i nye områder for renmasse-mottak.

Etter at planprogrammet blir fastsatt av kommunestyret til høsten, vil et forslag til ny kommuneplan bli utarbeidet. Dette forslaget vil bli lagt ut på høring i 2022. Endelig vedtak av ny kommuneplan er forventet i 2023. Frist for å gi innspill til planprogrammet er satt til 10.september.