Aktuelt

Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk

- Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk revolusjonerer vi klimaregnestykket til gipsplatene, sier administrerende direktør Lars Gaustad i Saint-Gobain Byggevarer AS.

Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk vil stå klar i Fredrikstad ved årsskiftet 2022/2023. Det er klart etter at Enova gir 71,2 millioner kroner i støtte til Gyproc for bygging av en helt ny produksjonslinje ved fabrikken. Gyproc skal benytte elektrisitet som energibærer framfor dagens løsning med LNG og regner med å kutte 23 482 tonn CO2 som følge av tiltaket.

– God klimapolitikk er god næringspolitikk. Enova er et viktig virkemiddel for regjeringen for å støtte innovative aktører som er villige til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring. Gyproc sitt prosjekt vil bli en pilot for mer klimavennlig gipsplateproduksjon på verdensbasis. Slike initiativ trenger vi flere av, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

Prøver ut ny teknologi
Gyproc produserer gipsplater for byggesektoren. I 2019 omsatte bedriften for 338 millioner kroner. Selskapet eies av det franske konsernet Saint-Gobain som har et mål om å redusere sine CO2-utslipp med 20 % innen 2025, og bli helt karbonnøytral innen 2050. For å nå sine klimamål har derfor Saint-Gobain begynt å se på hittil uprøvd teknologi for produksjon av gipsplater.

– Dette er en stor dag for Gyproc og hele Glava-familien. Bygg står for en stor del av verdens klimagassutslipp, og vi skal gå foran i å gjøre byggenæringen mer bærekraftig. Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk revolusjonerer vi klimaregnestykket til gipsplatene, og gjøre det mulig å produsere bygg med vesentlig lavere miljøavtrykk enn i dag, sier Lars Gaustad, administrerende direktør i Saint-Gobain Byggevarer AS.

Null utslipp av klimagasser
I produksjon av gipsplater er det såkalt kalsinering og tørking som krever store mengder varmeenergi. Kalsinering vil si varmebehandling av faste råstoffer i ovn. Oppvarming med gass er i dag standard i bransjen, og oppvarming med elektriske varmeelementer vil derfor representere noe helt nytt. Den viktigste teknologiutviklingen i prosjektet vil derfor være å sammenføye kjente prosesser for kalsinering og tørking av gipsplater med elektriske luftoppvarmingssystemer. Disse teknologiene vil gi null utslipp av klimagasser.

Spredningspotensiale
Franske Saint-Gobain er verdensledende på fremstilling av gipsplater med over 70 fabrikker plassert over hele verden. Prosjektet i Fredrikstad følges nøye fra hovedkontoret i Frankrike. Og nettopp muligheten for at teknologien kan tas i bruk i produksjon verden over, har vært viktig for Enovas beslutning om støtte.

– Enova skal bidra til at det utvikles og tas i bruk klima- og energiteknologier som tar Norge og verden nærmere lavutslippssamfunnet. En slik teknologiutvikling skjer best gjennom aktører som har nødvendig gjennomføringsevne og i sektorer som har framtidsutsikter som tilsier at de har en plass i dette framtidsbildet, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.