Nyheter

Veksten og lønnsomheten er reetablert for Spilka Industri

Etter flere år med moderat vekst og svake resultater klarte Spilka Industri å reetablere veksten og lønnsomheten i 2020.

Spilka Industri, som er en ledende leverandør av mekaniske produktløsninger til vindu- og dørprodusenter, realiserte en omsetning på 122,2 mNOK i 2020. Dette representerer en vekst på hele 15 % etter flere år med moderat vekst. Etter målrettede tiltak ble også driftsresultatet betydelig forbedret i 2020, og endte på 5,4 mNOK. Til sammenligning var driftsresultatet i 2019 på -9,0 mNOK. Spilka Industri rigger seg nå for en betydelig vekst de kommende årene, og har i løpet av 2020 revidert sine strategiplaner.

– Det er svært gledelig å kunne konstatere at hardt og målrettet arbeid fra alle våre Spilkanere har ledet frem til at vi nå har fått snudd en negativ utvikling over flere år, sier en smilende Terje Bøe, administrerende direktør i Spilka Industri.

Han fortsetter: – Dette er likevel bare første steg på veien. I løpet av 2020 har vi utviklet en ny strategiplan for Spilka Industri, der vi planlegger en vekst opp mot 300 mNOK i løpet av en treårsperiode. Dette skal skje gjennom en rekke nye initiativer i eksisterende forretningsområder, der vi vil øke bredden på produktsortimentet ytterligere. I tillegg har vi en svært spennende satsning for fasademarkedet. Spilka har utviklet en revolusjonerende, bærekraftig løsning som vi gleder oss til å lansere nå i 2021. Denne satsningen vil skje gjennom vårt datterselskap Spilka Building Solutions, og har så langt fått en svært positiv mottagelse i markedet. I sum kan vi si at det er etablert svært ambisiøse planer for Spilka Industri fremover med fokus på både vekst og utvikling. Det er svært tilfredsstillende å lede en organisasjon som gjennom 2020 har vist en så tydelig vilje og evne til omstilling. Dette vil vi kunne trekke videre veksler på i årene fremover, avslutter Bøe i en pressemelding.