Nyheter

Veidekke Bygger Majorstuhjemmene i Oslo

Veidekke har inngått kontrakt med Omsorgsbygg Oslo KF om riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av det nye miljøsertifiserte Majorstuhjemmene med blant annet 120 sykehjemsplasser sentralt i Oslo. Oppdraget er en totalentreprise verdt 608 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi ser virkelig frem til å samarbeide med Omsorgsbygg om Majorstuhjemmene. Her er de helt i front med ambisiøse miljømål og det setter vi stor pris på. Bærekraftige løsninger i alle faser i et byggeprosjekt er helt i tråd med Veidekkes ambisjoner. Vårt team er klare til å ta fatt på oppgaven med å planlegge og bygge det som skal bli et knallfint sykehjem til glede for både beboere, pårørende og ansatte, sier Erik Økland som er avdelingsleder for offentlige byggeprosjekter i Veidekke Bygg Oslo.

Majorstuehjemmene skal oppnå klassifiseringen Breeam Excellent og byggearbeidene skal gjennomføres med en målsetning om utslippsfri byggeplass. Eksisterende bygnings­masse skal rives, og en rekke materialer er planlagt for ombruk i det nye bygget. Sykehjemmet blir på nær 16.000 m2 og skal foruten de 120 sykehjemsplasser romme blant annet dagsenter, kafe, bibliotek, vinterhager samt sansehager både på tak og i gårdsrommet. Prosjektet omfatter også et offentlig torg mot Sporveismuseet.

– Det er en stor glede å komme til denne milepælen. Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenøren på et prosjekt som skal føre til et moderne bygg som skal være godt å bo i og godt å jobbe i, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, Lars Henrik Bøhler.

Byggestart er planlagt i september med ferdigstillelse i januar 2024.